torna

Detall de la notícia

Imatge 3432144

Auditoria externa d'AENOR del sistema de gestió del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

El passat mes de juny l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) va fer el seguiment del sistema de gestió de qualitat del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sistema que s’ha adaptat a la nova versió de la norma ISO 9001:2015. En aquest sentit, es va comprovar la implantació del sistema respecte als requisits especificats per la norma de referència. Quant als resultats, han estat molt positius, tot i que s’ha pres nota d’una sèrie d’aspectes que es poden millorar. Per altra part, AENOR també va realitzar l’auditoria de renovació de la certificació del sistema de gestió de qualitat dels tres centres integrats de formació professional de Mallorca, és a dir, el CIFP Joan Taix (sa Pobla), el CIFP Son Llebre (Pla de na Tesa, Marratxí) i el CIFP Nauticopesquera (Palma).

Amb referència a l’auditoria, els seus objectius són determinar la conformitat del sistema de gestió de l’organització amb els criteris d’auditoria; determinar la seva capacitat per assegurar que l’organització compleix amb els requisits legals, reglamentaris i contractuals aplicables; i determinar l’eficàcia del sistema de gestió, per assegurar que el client pot tenir expectatives raonables pel que fa al compliment dels objectius especificats i, quan correspongui, identificar possibles àrees de millora.

Finalment, cal recordar que el passat 12 de juny, Pere Jiménez Creis, cap del Servei d’Informació i Talent Empresarial de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), i Maria Cañellas Martorell, cap de negociat de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), varen efectuar l’auditoria interna del sistema de gestió del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals.