vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3430793

Informe any 2017 ODDM

El director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, Serafín Carballo, ha lliurat avui, al president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, la memòria de l’entitat corresponent a l’any 2017. Es tracta d’un informe que recull el conjunt d’activitats que ha duit a terme aquesta Oficina i en el qual es valora el nivell de compliment dels drets de la infància a la comunitat i es reconeixen els avenços i les consecucions més rellevants.

Durant l’any 2017, l’Oficina ha duit a terme 279 actuacions, que s’han registrat i analitzat segons el tipus de contingut i intervenció.

Amb relació a les actuacions que ha desenvolupat l’Oficina, el 57 % (159) han implicat la incoació d’un expedient relacionat amb la possible vulneració dels drets del menor.

Adjuntam la memòria.