torna

Detall de la notícia

Imatge 3430659

Els assessors de formació dels CEP de les Illes Balears participen en una jornada de formació i avaluació del curs escolar 2017-2018

Els assessors dels centres de professors de les Illes Balears es varen reunir el passat 5 de juliol en el CEP d’Inca per avaluar el funcionament dels CEP i les més de 400 formacions als centres duites a terme al llarg d’aquest curs escolar 2017-2018. En aquest sentit, tots els assessors varen compartir i aprofundir en el model d’assessorament i formació a partir de l’experiència de cada un dels CEP, tot tenint en compte que el foment del debat reflexiu i pedagògic és una estratègia clau per a millorar l’assessorament i la facilitació de les formacions als centres educatius.

Begoña de la Iglesia i Maria Rosa Rosselló, professores del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB, varen mostrar les conclusions de l’anàlisi sobre el funcionament de les observacions entre iguals entre docents dels centres educatius de les Illes Balears. Tant els assessors com els docents valoraren positivament la implementació de l’observació entre docents, ja que facilita la millora de les competències professionals docents. A partir de les conclusions es varen perfilar les pautes per poder incorporar les observacions entre docents a les formacions dels centres del proper curs.

Convé recalcar l’assistència del conseller d’Educació i Universitat, Martí X. March; la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i el cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, Tomeu Barceló, que hi foren presents per mostrar el seu suport a la tasca dels assessors i també per poder compartir plantejaments pedagògics relatius a les formacions dels docents i al funcionament dels centres educatius. Per altra part, a aquesta jornada també hi varen assistir els assessors que s’incorporaran el proper curs i tots els membres del CEP de Calvià, centre de professorat de nova creació.