torna

Detall de la notícia

Imatge 3428744

Noves adjudicacions: Educació adjudica les obres de millora de l'IES Binissalem i de l'IES Damià Huguet de Campos

En els dos casos es tracta d’importants actuacions que suposen una inversió de més de 2’3 milions d’euros

La Conselleria d’Educació i Universitat continua treballant en la millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears i acaba d’adjudicar dos importants projectes d’ampliació i reforma a l’IES Binissalem  i a l’IES Damià Huguet, de Campos. Aquests dos projectes de millora s’adjudiquen per un total de 2.340.229 euros.

Ampliació de l’IES Binissalem per 2’2 milions d’euros

El projecte de millora a l’IES Binissalem suposa una important ampliació del centre que solucionarà els problemes d’espai actuals. L’obra ha resultat adjudicada a l’empresa Acciona, que ara té un termini de 10 dies per presentar la documentació corresponent, per un import de 2.209.549 euros i té un termini d’execució de 10 mesos. 

Una nova distribució i més espai

L’ampliació suposarà 12 aules noves que solucionaran la saturació actual ja que permeten una ocupació total de 900 places escolars. El bloc projectat és un edifici de dues plantes, aixecades del terra, de forma que la planta baixa queda lliure configurant un porxo de tot el perímetre de l’ampliació.

La configuració en planta del nou bloc té dues parts clarament diferenciades, ocupant un àrea rectangular d’aproximadament 18x30 metres, s’organitzen les aules distribuïdes a ambdós costats d’un passadís central. Cada planta alberga 6 aules i un departament. Aquest cos d’aules es connecta amb l’edifici principal mitjançant una galeria de 3 metres d’ample útil i 30 metres de longitud, que assegura la connexió a cobert i climatitzada per arribar a les noves aules. El nou edifici es completa amb els dos volums de les escales d’evacuació que es situen als dos extrems del cos d’aules.

La tipologia segueix els criteris de la Direcció General de Planificació i Centres, anunciats per la Consellera d’Educació i Universitat en el Pla d’Infrastructures educatives, i que són els següents:

- Mínima complexitat constructiva i estructural.

- Sistema de construcció racional, en el que es donarà prioritat a l’economia de mitjans, a l’estalvi de recursos, al reciclatge i al sostenibilitat.

- Adequació plena a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques.

- Projecció dels centres escolars segons un sistema modular que sigui flexible i permeti modificacions i redistribucions interior d’espais.

- Situació del centre escolar en el solar de tal manera que contempli la possibilitat de realitzar actuacions futures.

- Adopció de solucions constructives sòlides, resistents i de qualitat que facilitin el manteniment i la conservació posteriors a fi de garantir la seva perdurabilitat.

El projecte s’inclou al Programa Operatiu FEDER/FSE 2014-2020 de les Illes Balears i forma part del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.

Projecte a l’IES Damià Huguet, de Campos

L’obra de millora a l’IES Damià Huguet, a Campos, preveu una important actuació de reforma de la coberta del centre. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Obres i construccions Tomeu Rosselló SL per un import de 130.680 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

El projecte preveu les actuacions següents:

· Reforma de les tres cobertes en forma de V de l’edifici principal

· Formació de nous pendents i una nova impermeabilització

· Reforma de la coberta del gimnàs, consistent a donar continuïtat a la coberta per recollir l’aigua a la coberta de la casa del conserge i suprimir l’actual canal de recollida d’aigua, que provoca filtracions a l’interior

· Reforma de la coberta de la casa del conserge i dels vestidors i de la coberta de la biblioteca, amb la formació d’un nou pendent i impermeabilització

Una vegada licitades aquestes obres podrien començar en un termini de 1’5 mesos 

Aquestes dues actuacions que sumen un total de 2.340.229 euros, són obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.