torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'una proposta d'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears

La Conselleria de Salut, a través del Servei de Salut de les Illes Balears, du a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania abans de la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a)   Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b)   La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.
c)   Els objectius de la norma.
d)   Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció de la Proposta d'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu oportunes sobre aquestes qüestions a través del portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç  en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit adreçat al Servei de Salut de les Illes Balears (c. Reina Esclaramunda, 9, 07003 de Palma), en el mateix termini.