torna

Detall de la notícia

Model sol·licitud participar selecció interí Veterinari Campos

SOL•LICITUD D’ADMISSIÓ PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER COBRIR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL INTERÍ D’UN/A VETERINARI/ÀRIA A DELEGACIÓ DE CAMPOS DEL FOGAIBA