torna

Detall de la notícia

La representació legal de l'empresa GEIBSAU i els representants dels treballadors acorden la desconvocatòria de la vaga prevista al SEIB 112 Illes Balears.

L’acord signat entre les parts implica accions dirigides a la millora de la dotació de personal a l’empresa, la signatura i aplicació imminent del Conveni Col·lectiu de l’empresa, i per la posada en marxa de mecanismes paritaris entre empresa i treballadors per a la millora del clima laboral.