torna

Detall de la notícia

Imatge 3418442

El II Pla d'Igualtat entre homes i dones de l'Administració de la CAIB 2016-2019 executa un 75% de les accions previstes en l'equador de la seva vigència.

De les 69 accions proposades inicialment, 32 ja s’han finalitzat i altres 20 es troben en execució. Les mesures persegueixen implantar una igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones als Serveis Generals de la Comunitat Autònoma.