torna

Detall de la notícia

Imatge 3418322

El canvi de metodologia de càlcul deixa el període de pagament a proveïdors del Govern en 42 dies pel mes d'abril

El repunt obeeix al fet que el Ministeri d’Hisenda ha decidit canviar la manera com es calcula aquest índex a tot l’Estat. De mantenir-se la mateixa fórmula en vigor des de 2014, el PMP de Balears d’abril hagués quedat en els 20,86 dies de demora.