torna

Detall de la notícia

Imatge 3416221

Educació adjudica obres de millora a 5 centres educatius de Mallorca per més 2'5 milions d'euros

Les obres es faran als IES Berenguer d’Anoia, a Inca i Guillem Sagrera, a Palma. I als CEIP Na Caragol, a Artà; Es Vinyet, a Andratx i Coll d’en Rebassa, a Palma

La Conselleria d’Educació i Universitat continua treballant en la millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears i acaba d’adjudicar cinc importants obres de millora a l’IES Berenguer d’Anoia, d’Inca, l’IES Guillem Sagrera, de Palma, i als CEIP Na Caragol, d’Artà, Es Vinyet, d’Andratx i Coll d’en Rebassa, de Palma. Aquests cinc projectes de millora han estat adjudicats  per un total de 2.567.025 euros. 

Ampliació de l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca

Les obres d’ampliació previstes a l’IES Berenguer d’Anoia a Inca contemplen la construcció d’un annex a l’actual edifici principal del centre. Aquesta obra ha sortit adjudicada a l’empresa Obras y Promociones Comas per un import de 1.924.032€ euros i un termini d’execució de 12 mesos.

L’important projecte de reforma preveu l’edificació d’un volum annexat a l'edifici central on es construiran 11 noves aules, a més d’una nova escala, un ascensor, així com zones de bany a cada una de les plantes.

El projecte d’ampliació permetrà també retirar les 3 aules modulars que hi ha actualment al centre i donar resposta a les necessitats d'escolarització en els nivells educatius de secundària.

Les previsions apunten a que les obres podrien començar dins el darrer trimestre de 2018 i estar finalitzades per l’any 2019.

Projecte a l’IES Guillem Sagrera, de Palma

L’obra de millora a l’IES Guillem Sagrera, a Palma, preveu una important actuació d’adequació del centre. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa  Finques La Trapa S.L. per 298.982 euros i té un termini d’execució de 4 mesos.

El projecte de reforma preveu la substitució de tota la fusteria de la façana per una fusteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre. També preveu la substitució de les persianes de fusta per lamel·les d’alumini orientables. 

Projecte de reforma al CEIP Na caragol, d’Artà

El projecte previst al CEIP Na caragol, d’Artà contempla la substitució de persianes i la col•locació de lamel•les als edificis del centre. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Finques La Trapa per un import de 56.195 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

La reforma compren les següents actuacions:

-  Substitució de les persianes mallorquines actuals per lamel•les metàl•liques horitzontals orientables

-  Instal•lació de lamel•les horitzontals orientables com a mecanisme de protecció solar a totes les obertures corresponents a aules i despatxos de la planta baixa i primera planta, del bloc principal del centre

-  Intervenció a les obertures de les aules a on s'adoptarà la mateixa solució

-  A la façana nord del bloc nou, es repararan les lame•les deteriorades o trencades de les obertures existents,que donen al passadís.

Obres de millora al CEIP Es Vinyet, d’Andratx

Les obres de reforma previstes al CEIP Es Vinyet, d’Andratx, inclouen la reforma dels nuclis de banys de la planta baixa i de la primera planta, que corresponen als espais d’infantil, de primària i de professors del centre. Aquestes obres han resultat adjudicades a l’empresa Elecnor per un import de 202.056 euros i tenen un termini d’execució de 4 mesos.

El projecte de reforma preveu diferents actuacions a dues plantes del centre:

· Reformar els nuclis de banys dels espais d’educació infantil, de primària i de professors a la planta baixa de l’edifici.

· Anul·lar la fossa sèptica existent.

· Dotar el bany dels professors de clavegueram i connectar-lo a la xarxa.

· Reformar els nuclis de banys d’educació primària de la primera planta.

Aquestes actuacions se sumen a les realitzades els anys 2016 i 2017, entre les quals es troba la supressió de barreres arquitectòniques del centre.

Projecte de reforma al CEIP Coll d’en Rebassa, de Palma

Les obres de reforma previstes al CEIP Coll d’en Rebassa, de Palma, contemplen la reforma de la façana dels passadissos del centre. Aquestes obres s’han adjudicat a l’empresa Finques La Trapa S.L. per un import de 85.761 euros i tenen un termini d’execució de 2 mesos.

L’actuació consisteix en les següents actuacions:

  • Tancament amb fusteria d’alumini dels passadissos del área d’educació primària
  • Substitució del paviment del vestíbul d’accés
  • Modificació de la rampa que comunica la planta semisoterrani amb el pati del centre

Una vegada adjudicades, totes aquestes obres podrien començar en un termini de 1’5 mesos.   

Aquestes cinc actuacions que sumen un total de 2.567.026 euros, són obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.