torna

Detall de la notícia

Imatge 3406512

Normativa de Residus

NOVA NORMATIVA EN RELACIÓ A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC

A partir del proper dia 1 de juliol entra en vigor una sèrie d'obligacions que imposa el REIAL DECRET 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel que es crea el Registre de Productors.

Adjuntem l'enllaç on trobareu tota la informació en relació a les novetats d'aquesta normativa.

PROJECTE DE LLEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS DE LES ILLES BALEARS

En data 22 de juny de 2018, el Consell de Govern va aprovar el text del Projecte de llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. El projecte de llei ha estat remès al Parlament de les Illes Balears perquè es dugui a terme la corresponent tramitació parlamentària.

Podreu trobar tota la documentació relacionada amb el projecte de llei en aquest enllaç.

En relació a la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte de Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, ho podeu descarregar aquí.

Tràmit d’audiència i d’informació pública del projecte de decret pel qual es regula la GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

El projecte de decret pretén establir l’ordenació i el control de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en especial pel que fa a les activitats de producció i gestió dels residus sanitaris per tal de prevenir riscos, tant per a les persones exposades com per a la salut pública i el medi ambient.

D’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual se sotmet a tràmit d’informació pública del projecte de decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de data 17 de setembre de 2018 (publicada en el BOIB núm. 119 de 27 de setembre de 2018) s’ha obert un procés d’informació pública fins el dia 19 d’octubre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Gremi de Corredors, 10, 07009  Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de normativa.