torna

Detall de la notícia

Imatge 3633189

Normativa en tramitació

 

NOVA NORMATIVA EN RELACIÓ A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC

A partir del proper dia 1 de juliol entra en vigor una sèrie d'obligacions que imposa el REIAL DECRET 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel que es crea el Registre de Productors.

Adjuntem l'enllaç on trobareu tota la informació en relació a les novetats d'aquesta normativa.

 

PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS DE LES ILLES BALEARS (PDSGP-RP) 

D’acord amb el que estableix l’article 13.2.c) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, se sotmet a tràmit d’informaciópública, mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 65 de 14 maig de 2019) i als diaris amb més circulació de les IllesBalears, el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears (PDSGP-RP) aprovat inicialment pelconseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

El termini per a la informació pública és de dos mesos comptadors des de l’endemà de l’anunci al diari i acabarà el mateix dia en què es vaproduir la publicació (art. 30 de la Llei 39/2015). Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Educació Ambiental,Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, situada al carrer del Gremi dels Corredors, 10 (polígonde Son Rossinyol, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimentadministratiu comú de les administracions públiques i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.