torna

Detall de la notícia

Imatge 3404590

Govern i Ajuntament signen el conveni per a la construcció del nou centre de persones adultes de Calvià

 

\   Un nou centre amb un cost de 3’7 Milions d’euros, dels que Educació pagarà 2’8 M
\   El nou CEPA donarà resposta a les necessitats educatives del municipi de Calvià
 
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March i el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez, han signat avui el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l’Ajuntament per al finançament i l’execució de les obres de construcció d’un nou Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) al municipi.

 
D’aquest acte han participat també el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i la directora general de Formació professional i Formació del professorat, Maria Alorda, així com la regidora d’Educació, Nati Francés i la directora del CEPA Calvià, Francisca Muñoz, acompanyada de professors del centre.
 
Tant Martí March com Alfonso Rodríguez han destacat el compromís que les dues institucions que representen varen assumir des de l’inici de legislatura per resoldre les necessitats d’infraestructures educatives del municipi. En aquest sentit, March ha fet un especial esment al paper que tenen els centres de formació de persones adultes per oferir segones oportunitats i garantir una formació de qualitat al llarg de la vida.
 
Nou centre de persones adultes 
En total la Conselleria d’Educació i Universitat dedicarà una despesa pluriennal per un import final de dos milions vuit-cents mil euros (2.800.000,00 €), el que suposa el 75% del total del pressupost del projecte. Per la seva banda, l’Ajuntament de Calvià es farà càrrec del 25% del cost, 900.000 euros. En total, la construcció del nou CEPA tendrà un cost de 3.700.000 euros.
 
El projecte del nou centre suposa una edificació de 2.338 m2 construïts, amb 11 aules, 4 tallers, 1 biblioteca, 1 sala d’informàtica, 1 laboratori, 5 despatxos, arxiu, 6 departaments i sala de professors.
 
El CEPA Calvià és un centre d'educació per a persones adultes fruit d'un conveni entre la Conselleria d'Educació i el Ajuntament de Calvià. Compta amb una oferta formativa molt àmplia, des de grups d'alfabetització fins a cicles formatius, passant per grups de preparació per proves d'accés a la Universitat, cursos d'idiomes, etc.
L'àmbit geogràfic del CEPA Calvià és també molt ample: comprèn tota la zona d'Andratx (S'Arracó, Andratx, Port d'Andratx) i la zona de Calvià (El Toro, Magaluf, Portals Nous, Santa Ponça, Palma Nova, etc). Actualment compta amb prop de 900 alumnes, la meitat dels quals cursen estudis reglats.
 
Es preveu que les noves instal·lacions solucionin els problemes d’espai actuals i ajudin a millorar la situació de les infraestructures educatives de Calvià.