torna

Detall de la notícia

Imatge 3400711

Salut llança la tercera edició de la campanya #NOSIGUISASE

La Conselleria de Salut llança la tercera edició de la campanya #nosiguisase per prevenir el consum abusiu d’alcohol entre els joves majors de 18 anys i adults a les festes populars, per a la qual cosa parteix de l’emissió de missatges preventius i de reducció de risc a través de les xarxes socials i diferent material gràfic i amb taules informatives a diferents municipis de les Illes Balears. La bona acollida de la campanya els anys anteriors ha motivat que es torni a repetir.

La Conselleria de Salut aportarà finançament per a 30 taules, 10 més que l’any passat, i tornarà a comptar amb la col•laboració de l’IMAS del Consell Insular de Mallorca amb 10 taules.

Enguany, vol donar importància especial als missatges referents a l’alcohol i la conducció, ja que el jovent que acudeix a les festes utilitza moltes vegades el transport privat. El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB), que depèn de la Direcció General de Salut Pública i Participació, recalca que l’alcohol afecta la conducció “des de la primera gota” i que els estudis demostren que no hi ha cap quantitat d’alcohol considerada segura quan s’ha de conduir, ja que encara que una persona doni un nivell baix d’alcoholèmia, la visió i el temps de reacció es veuen afectats.

A més, segons les darreres dades de la Direcció General de Trànsit a les Illes Balears de l’any 2017, de les sancions fermes per conduir sota els efectes de les drogues un 70 % es varen posar a homes i un 30 % a dones; el 42 % eren per consum d’alcohol i un 43 % per alcohol i drogues, mentre que un 15 % eren per drogues. Pel que fa a la distribució per edat i sexe, les franges d’edat amb més consum d’alcohol i d’alcohol i drogues són de 19 a 26 i de 35 a 42, respectivament.

Així doncs, es vol transmetre al jovent la importància de no beure alcohol si s’ha de conduir i es recomana utilitzar el transport públic o bé organitzar-se amb la colla per fer torns de qui no beurà per tal d’assegurar un retorn segur per a ells i per a la resta.

Salut posarà a disposició dels ajuntaments la possibilitat d’instal•lar taules de sensibilització on tècnics en prevenció transmetran els missatges directament als joves que s’acostin amb ajuda del material de marxandatge (xapes, pòsters, postals, motxilles, adhesius) que s’ha editat per a aquesta ocasió. El calendari de la ubicació d’aquestes taules es farà públic més endavant en tenir tancats tots els contactes.

Resultats de la campanya de 2017

En 2017 es feren 30 intervencions —10 amb la col•laboració de l’IMAS—, durant les quals es varen posar taulells informatius, es varen fer dinàmiques sobre els efectes del consum d’alcohol i es va lliurar material de sensibilització amb la participació de quatre tècnics i una voluntària.

Quant al material que es va fer servir, cal dir que es varen distribuir 4.033 postals, 4.313 xapes, 3.566 bosses, 5.018 preservatius, 480 pòsters, 4.246 ulleres de sol, 3.661 bagues d’ancoratge.

Respecte de les accions, es calcula que, per cada taula, va passar una mitjana de 150 persones i, en total, es varen fer 110 alcoholèmies, la meitat de les quals varen donar positiu. En aquests casos, els tècnics feien un seguit de recomanacions, sobretot pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol. Es recomanava esperar un temps segons el grau d’alcoholèmia obtingut a la prova. La mitjana d’edat de les persones que es feien la prova d’alcoholèmia era de 28,2 anys, més homes que dones.

A la taula també es demanava el nombre de copes que s’havia consumit; varen contestar al registre de copes 1.674 persones. Les begudes més consumides eren els combinats, amb una mitjana de 2,28 combinats, seguits de les begudes sense alcohol (aigua i refrescs) 1,87, i la tercera va ser la cervesa, amb una mitjana d’1,79 per persona.

També es va demanar a 2.050 persones si coneixien la campanya i 800 (un 40 %) contestaren que sí. Concretament, 436 persones la coneixien d’altres municipis o d’altres festes prèvies; 123, per la difusió a través dels ajuntaments (programes de festes i webs municipals) i 80, per les xarxes socials.

Segons les dades facilitades pel Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears, 159 persones varen manifestar modificacions d’hàbits pel que fa al consum d’alcohol gràcies a la campanya. Les més destacables varen ser:

- Beure aigua.
- Utilitzar preservatius.
- Beure poc a poc i intercalar amb begudes no alcohòliques.
- No conduir si s’ha begut alcohol.

Es va demanar als municipis una valoració de la campanya i la mitjana va ser de 8,4 sobre 10. La valoració per part dels tècnics de les taules informatives va ser de 4 sobre 5; els tècnics destacaren la implicació dels municipis en l’organització, les activitats prèvies per al bon desenvolupament de les taules de sensibilització i la difusió.

En relació amb l’impacte a Facebook, 2.088 persones varen indicar que els agradava la pàgina de #Nosiguisase; 2.030 persones la seguien i tenia 346 fans (304 de les Balears, 39 de la resta d’Espanya i 3 d’altres països).

A Instagram es va fer servir l’etiqueta #nosiguisase per difondre missatges preventius. Es varen fer més de 50 publicacions des del perfil de la Conselleria de Salut i hi va haver molta interacció amb els ajuntaments i els casals de joves.

Segons la darrera enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari, ESTUDES 2016, l’edat d’inici del consum d’alcohol entre els joves és de 14 anys. Tot i que hi ha la percepció per part de la població que l’alcohol és la droga menys perillosa, el 79,2 % dels joves ha consumit alcohol alguna vegada en la vida; el 49,5% ha fet botellón en el darrer any i el 23,7% s’ha engatat en el darrer mes.

En aquest sentit, l’enquesta ESTUDES 2016 també revela que un 37,1 % dels joves consumeixen l’alcohol en els bars; un 57,9 % el compren alcohol als supermercats per ells mateixos, tot i que són menors de 18 anys, i un 25,5 % l’ha aconseguit a casa seva.

L’enquesta EDADES 2015, que engloba les persones en edat entre 15 i 64 anys, mostra que un 84,3 % ha consumit alcohol en el darrer any i que un 16,1 % s’ha emborratxat en els darrers 12 mesos, dins el tram d’edat de 15 a 34 anys.