torna

Detall de la notícia

Imatge 3400153

Les mesures del Pla de Mobilitat permetran reduir un 20% el pes del cotxe en els desplaçaments

El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears 2019-2026 (PDSM) ha estat presentat en una reunió del Consell Balear de Transport, que s’ha dut a terme al Consolat de Mar. Aquest pla, que ara se sotmetrà a exposició pública, planifica i ordena la mobilitat dels propers anys a les Illes Balears i es proposa resoldre la demanda de mobilitat amb una aposta decidida pel transport públic, acompanyada de tota una sèrie de mesures per organitzar millor tots els elements de mobilitat.
 
“Un dels compromisos de legislatura era treballar de manera integral la mobilitat a les nostres illes i aquest pla s’ha elaborat amb l’esperit d’involucrar totes les administracions”, ha indicat la presidenta del Govern, Francina Armengol, qui també ha destacat el canvi de plantejament que suposa aquest pla: “Sempre s’havia plantejat la mobilitat amb una visió d’incrementar la xarxa viària, però ara l’objectiu que es planteja és un altre: el de descongestionar la xarxa viària actual a les quatre illes”. Per tant, “d’aquí a 8 anys hi ha d’haver menys transport privat, sense incrementar la xarxa viària”, ha ressaltat la presidenta, que també ha destacat els efectes que ha de tenir pel que fa a la disminució de la contaminació i a la millora de l’eficiència energètica.
 
Per la seva banda, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha indicat que actualment el 56 per cent dels desplaçaments a les Balears és fan en vehicle privat i que la intenció del Pla és reduir aquest percentatge fins el 36%. El conseller ha dit que “es tracta d’un pla global i perquè sigui factible és fonamental tenir una visió de conjunt i comptar amb la col·laboració institucional”.
 
 
La millora del servei de transport públic i un progressiu canvi de paradigma en la mobilitat, en el qual la utilització del cotxe privat ha de perdre pes en favor del transport col·lectiu o altres modes de transport alternatiu, són els pilars d’aquest PDSM.
 
A més, el PDSM de les Illes Balears estableix mesures que facilitin la menor utilització del cotxe, com la creació d’aparcaments dissuasius a l’anell extern dels nuclis urbans o de carrils bus-VAO a les principals vies, entre d’altres, per tal que sigui més ràpid anar en bus que en cotxe privat.
 
Cal recordar que actualment més de la meitat dels desplaçaments dels residents (2,6 milions en un dia laborable) es fan en cotxe. A més, el 69% d’aquests desplaçaments tenen l’origen i la destinació en el mateix municipi. Respecte dels turistes (amb 1,3 milions de desplaçaments diaris de mitjana al mes de juliol), el 34,5% empren el cotxe.
 
Igualment, la densitat de circulació en els accessos a Palma és molt alta. Per exemple, la via de cintura de Palma té una densitat de 147.453 vehicles en un dia d’estiu. Amb les mesures d’aquest pla, es podria reduir a 36.691 el nombre de vehicles. Per contra, si no s’actua, hi ha el risc que la pressió s’incrementi fins a 12.759 vehicles més.
 
Les mesures del Pla es configuren com un instrument adequat i imprescindible per canviar aquesta situació.
 
Més passatgers de transport públic
 
El PDSM de les Illes Balears impulsa d’una manera important la utilització del transport públic, a més de potenciar altres sistemes de mobilitat no motoritzada.
 
La previsió és que permeti incrementar de manera molt significativa la demanda de passatgers del transport públic: passant de 61,10 milions de viatgers anuals a entre 84,4 milions (escenari d’hipòtesi més baixa) i 108,7 milions (hipòtesi més alta).
 
Les mesures del Pla també han de permetre canviar el pes de cada mode de transport dins el conjunt de desplaçaments i que passi a ser un 13% en transport públic; un 42% a peu i un 9% en bicicleta, reduint així el pes del cotxe del 56% al 36%.
 
Les línies d’actuació del Pla es concreten en:
 
-Ampliació de la xarxa de transport públic, centrada en la millora del transport col·lectiu per carretera i la planificació del nou mapa ferroviari. 
 
En aquest sentit, s’ha de recordar que està ja obert el concurs per a l’adjudicació de les noves concessions d’autobús a partir de 2019 a Mallorca, que suposen un increment del 50% de l’oferta (a Mallorca). A les altres Illes la previsió d’increment de serveis és fins i tot major.
 
Pel que fa a les línies ferroviàries, el PDSM dibuixa un nou mapa ferroviari que completa la xarxa i serà un instrument clau per contribuir a minvar la pressió que avui pateixen algunes de les artèries de circulació d’accés a Palma.
 
Per això, un dels objectius de la nova xarxa és resoldre la situació de congestió dels accessos a Palma i la seva àrea metropolitana. En aquest sentit es planteja desenvolupar una línia de tren de Migjorn, de Palma a Llucmajor; el trambadia des de Palma fins a l’aeroport, i la integració del metro en la xarxa urbana de Palma, amb l’ampliació de la línia al Parc Bit i Son Espases, com a actuacions prioritàries.
 
Les línies de tren a Alcúdia, fins a Artà i Cala Rajada o l’ampliació en una segona fase de la línia de Migjorn o el tramvia fins a Santa Ponça completaran el mapa ferroviari.
 
-Creació de fins a 50 quilòmetres de carril bus-VAO a les vies amb més densitat de trànsit.
 
-Aparcaments dissuasius per afavorir l’entrada als centres urbans en transport públic.
 
-Integració tarifària de totes les illes.
 
-Plans de mobilitat a les ciutats (amb més espais peatonals i més carrils bici); i plans de mobilitat a empreses i grans centres de treball (UIB, polígons industrials, etc.).
 
-Reducció de la contaminació amb la reducció de la utilització del vehicle privat i el canvi a vehicles menys contaminants (electrificació del tren, nous busos de gas natural i elèctrics, limitació d’entrada de vehicles contaminants a través de la Llei de canvi climàtic...).
 
-Reducció de la sinistralitat, amb reducció de les velocitats i inversions en millores en els Trams de Concentració d’Accidents (TCA).
 
-Millora de la connectivitat entre les illes.
 
Finalment, cal destacar que el model de mobilitat que impulsa el Pla té també un marcat caire social i d’integració i igualtat d’oportunitats i del dret a la mobilitat dels ciutadans de totes les Illes. Per exemple, el PDSM de les Illes Balears fa una aposta per la integració tarifària total de totes les illes; una ordenació dels sistemes de transport públic que permeti dotar tots els municipis d’un mínim de 4 comunicacions diàries amb la capital de cada illa i amb l’hospital, i preveu un títol social en la targeta de transport per a les rendes més baixes.