torna

Detall de la notícia

Imatge 3400076

La presidenta Armengol visita el centre d'Educació Especial gestionat per AMADIBA a Sant Josep

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha visitat les instal·lacions del Centre Concertat d’Educació Especial (CCEE) gestionat per AMADIBA a Sant Josep.
 
Es tracta del primer centre d’aquestes característiques que hi ha a Eivissa i ha començat a impartir classes aquest curs 2017-2018, amb 19 alumnes matriculats. Es tracta de nins i adolescents amb trastorns de l’espectre autista o amb múltiples discapacitats que no s’han pogut integrar en centres ordinaris. Abans de tenir aquesta escola, s’havien de traslladar a Mallorca per ser escolaritzats.
 
«Aquest centre fa justícia a una situació que comportava dificultats enormes per a les famílies d’Eivissa que havien de tenir els seus infants a Mallorca, amb tot el que això suposa tant per a l’infant com per a la família», ha indicat la presidenta, que tot seguit ha elogiat la tasca que du a terme AMADIBA a Eivissa.

Per part seva, el conseller Martí March ha afirmat que “l'objectiu de la Conselleria d'Educació és aconseguir que l’alumnat rebi l’educació que precisa en base a les seves necessitats i capacitats”.  
 
El CEE concertat de Sant Josep té quatre unitats concertades amb la Conselleria d’Educació, tres de les quals són per a l’etapa EEB (educació especial bàsica), en què hi ha 14 alumnes, mentre que l’altra unitat és de l’etapa TVA (transició a la vida adulta), amb 5 alumnes.
 
A més d’aquest centre, AMADIBA en gestiona un altre a Vila, que té una unitat concertada amb el Govern.
A les Illes Balears hi ha 6.185 alumnes amb necessitats educatives especials, la majoria dels quals estan escolaritzats en centres ordinaris. Per atendre’ls, es disposa de 1.350 professionals de suport (mestres de pedagogia terapèutica, mestres d’audició i llenguatge, atenció a la diversitat, professors tècnics de serveis a la comunitat, etc.), que representen un deu per cent de la plantilla total de docents. A més, els centres compten amb personal extern: 284 auxiliars tècnics educatius i 20 fisioterapeutes educatius.