torna

Detall de la notícia

Llista provisional de l'oferta d'oficial especialista agrícola ramader (REF. 2019)

Als efectes oportuns, s’estableix un termini màxim de 3 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquesta llista a la web de l’IBANAT, perquè les persones aspirants puguin sol·licitar la revisió de la valoració dels mèrits.