torna

Detall de la notícia

Imatge 3397459

Convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018

Estan disponibles els models per justificar les subvencions (Informe tècnic final i compte justificatiu) en l'apartat "Tràmits" de la seu electrònica.

Es pot accedir a tota la informació i descarregar els documents d'aquesta convocatòria a la seu electrònica. Enllaç

 

En data 20 de setembre de 2018 es dicta Resolució de la Consellera de Presidència per la qual es modifica la Resolució de dia 12 de juny de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018, per ampliar-ne el crèdit amb un import de 29.900 €. 

L'import total màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 79.900 €

Es pot consultar la informació relacionada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Enllaç

 

El termini per presentar sol·licituds en la convocatòria de subvencions de l'any 2018 va finalitzar dia 16 de juliol de 2018 (inclòs).

Per qüestions relacionades amb aquesta convocatòria podeu contactar amb l'adreça electrònica següent:

gestio@dgcg.caib.es