torna

Detall de la notícia

Imatge 3395954

Balears comptarà per primera vegada amb un Pla Integral de Formació Professional elaborat des d'Educació i Treball

Es preveu una inversió de 428 milions en 4 anys i un increment significatiu d'alumnat per a 2021

Més centres integrats, ampliar les modalitats duals i desenvolupar programes de segona oportunitat entre les propostes del Pla

La Mesa de Diàleg Social ha aprovat avui el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021. Aquesta proposta, elaborada conjuntament des de les conselleries d’Educació i Universitat i Treball, Comerç i Indústria, forma part del conjunt d’iniciatives que integren el Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social.

Per primera vegada es presenta a Balears un full de ruta de la formació professional integrada en què les dues conselleries competents estableixen els punts estratègics des d’una visió de la formació al llarg de tota la vida. L’esborrany d’aquest document  s’ha presentat també al Consell Escolar de les Illes Balears i a la Mesa Sectorial d’Educació.

Les previsions de tots els estudis indiquen que la majoria de llocs de feina seran per a professionals amb una qualificació de tècnic o tècnic superior i la Comissió Europea adverteix que en un futur pròxim el nombre de persones amb aquesta qualificació serà insuficient. Per això, es fa necessari impulsar un Pla integral de Formació Professional que posi en valor aquests ensenyaments, promogui l’augment de treballadors qualificats i, sobretot, garanteixi un compromís conjunt de l’administració, les entitats socials, les empresarials i altres col·lectius, per millorar la formació dels treballadors en general, des del convenciment que repercutirà en el seu benestar, en la competitivitat de les empreses i en la millora del model econòmic.

El Pla Integral de Formació Professional preveu diverses línies d’actuació que impliquen les administracions, les empreses i els agents socials. El document planteja oferir una oferta integrada des de l’àmbit educatiu i laboral de manera que es desenvolupin estratègies conjuntes per arribar al màxim de població de les illes. Entre d’altres qüestions, fa una aposta clara per una formació professional de qualitat que impulsi la innovació pedagògica i adaptada a les necessitats actuals de les empreses, els centres integrats de formació professional, la promoció del reconeixement dels títols en les ofertes d’ocupació de les administracions i de les empreses, i la millora i ampliació de l’oferta formativa. El Pla recull la col·laboració i coordinació entre la formació professional i les empreses i  la promoció i difusió de la formació professional, a més de la internaciolització dels centres i la millora en competències tan importants com el treball en equip, l’empreneduria i el coneixement d’idiomes, entre d’altres.

Totes aquestes mesures,  s’encaminen a reduir l’abandonament escolar prematur i afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional. Algunes d’aquestes línies d’actuació ja estan en marxa i d’altres està previst que s’implantin en els propers anys.

Algunes mesures concretes del Pla Integral d’FP

El Pla planteja un seguit de reptes que s’hauran d’assolir en el període des del 2018 al 2021

  • Aconseguir que un 10 % d’alumnes del règim general estiguin matriculats en FP, fins a arribar als 18.000 alumnes
  •  Assolir que un 30% dels treballadors ocupats i un 25% de desocupats segueixin accions d’FP l’any 2021.
  • Incrementar la  xarxa de centres integrats d’FP fins arribar a 9 centres en 2021: als quatre existents (tres a Mallorca i un a Eivissa) s’afegiran, entre d’altres, dos CIFP de nàutica (un a Palma i un a Maó), dos CIFP d’hoteleria i turisme (un a Alcúdia i un a Ciutadella), i l’extensió de l’Escola d’Hoteleria a Eivissa.
  • Posar en marxa els tres Centres de Referència Nacional (Nàutica, Turisme i Atenció a les Persones).
  • Consolidar una oferta de formació dual i formar almenys a 1500 alumnes cada any.
  • Incrementar el nombre de persones que es beneficiïn anualment de programes de 2a oportunitat per tornar al sistema formatiu integrat.
  • Sistemes territorials i programes específics per millorar l’orientació professional.
  • Així mateix i per tal de promocionar aquesta formació entre els joves i la ciutadania en general es preveu potenciar les campanyes divulgatives i les accions per reconèixer l’excel.lència d’aquests ensenyaments.