torna

Detall de la notícia

Imatge 3392611

Educació reconeix l'excel·lència acadèmica dels alumnes de grau de les Illes Balears

S’ofereixen 20 ajudes, 4 per cada branca de coneixement, amb una dotació individual de 1.500 euros

Es poden sol·licitar des d’avui 11 de juny fins dia 16 de juliol de 2018
 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat per primera vegada ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-2016 o 2016-2017.
En total s’ofereixen 20 ajudes, 4 per cada branca de coneixement, i la dotació individual de cada ajuda és de 1.500 euros.
 
El director general de Política Universitària i Ensenyaments Superiors, Juan José Montaño, ha explicat que “amb aquesta iniciativa es pretén continuar en la línia de promoure i afavorir l’excel·lència en el rendiment acadèmic.” Montaño ha recordat que actualment ja s’apliquen mesures com l’exempció del pagament dels preus públics de la matrícula en els ensenyaments oficials que imparteix la UIB per als alumnes amb un rendiment acadèmic excel·lent, “però pensam que hem de fer una passa més i, per això, posam en marxa aquesta convocatòria de les quals es podran beneficiar els alumnes universitaris amb domicili a les Illes Balears i amb mitjanes acadèmiques excel·lents, que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els cursos 2015-2016 o 2016- 2017”.
 
Per poder obtenir l’ajuda, els sol·licitants han d’acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s’indiquen a continuació, expressades en una escala de l’1 al 10: 

  • Arts i humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.
  • Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.
  • Ciències socials i jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.
  • Ciències de la salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.
  • Enginyeria o arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

 
Per a la presentació de sol·licituds s’ha de fer un tràmit telemàtic i registrar la sol·licitud, juntament amb la documentació justificativa. El tràmit telemàtic s’ha obert avui i el termini de sol·licituds acabarà el proper 16 de juliol de 2018.
 
Els impresos per sol·licitar l’ajuda s’han d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior (http://dguni.caib.es). Els altres impresos també estan a disposició de les persones interessades en aquesta pàgina web.

A aquesta convocatòria s’hi destina un màxim de 30.000,00 euros i són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajuda o beca per a la mateixa finalitat d’entitats públiques o privades.