torna

Detall de la notícia

Imatge 3387887

L'Institut d'Estudis Baleàrics convoca les ajudes de suport a les jornades d'estudis locals

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports convoca les subvencions per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics per donar suport a les jornades d'estudis locals que se celebrin a les Illes Balears durant l’any 2018. S’hi destina la mateixa quantitat que el 2017, un total de 40.000 euros.
Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que en resultin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de gener i 30 de novembre de 2018.

La convocatòria estableix tres línies de subvenció:

a) Suport a l'organització i producció de jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears, on s’inclouen les següents despeses:

- Els catxes dels ponents.
- Els desplaçaments dels ponents i l'estada.
- La producció de qualsevol material gràfic destinat a la publicitat de l'esdeveniment sempre i quan facin constar la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
- La contractació de serveis professionals necessaris per a l'organització de l'esdeveniment.

b) Suport a l'edició de les actes de les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears. S’inclouen totes les despeses derivades de l'edició del volum: producció, correcció, disseny, maquetació, impressió, revisió de galerades, etc.

c) Suport a la digitalització de les actes, passades o presents, de les jornades d'estudis locals en l'àmbit de les ciències socials realitzades a qualsevol municipi de les Illes Balears. Aquesta és una nova línea incorporada en aquesta convocatòria de 2018. S’hi inclouen totes les despeses derivades de la digitalització del volum: producció, correcció, disseny, revisió de galerades, conversió en format EPUB, etc.

En són beneficiaris d'aquestes ajudes qualsevol tipus d'associació d'estudis locals legalment establerta i els ajuntaments de les Illes Balears que organitzen aquest tipus d'esdeveniments.

El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia natural de la publicació de la convocatòria en el BOIB, aquest passat dissabte 2 de juny, i romandrà obert fins al 30 de setembre de 2018. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament quinze dies naturals abans de l’inici de l’esdeveniment.

Podeu consultar la convocatòria en el següent enllaç: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/jornades-destudis-locals/