torna

Detall de la notícia

Imatge 3455273

Publicació de l'informe del llistat de les persones que han d'esmenar documentació a l'ajuda d'excel·lència d'estudis oficials de grau finaltizats els anys 2015-2016 o 2016-2017.

La Conselleria d’Educació i Universitat davant la necessitat d’invertir en la formació de capital humà pretén afavorir l’excel·lència en el rendiment acadèmic i per això, ofereix una convocatòria d’ajudes per promoure l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris, de les quals es podran beneficiar, si compleixen uns determinats requisits acadèmics, els alumnes amb domicili a les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els cursos 2015-2016 o 2016- 2017.

Amb la publicació de l'informe notificam els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació de les persones que han sol·licitat l'ajuda d'excel·lència acadèmica pels estudis oficials de grau finalitzats durant els cursos acadèmics 2015-2016 o 2016-2017.

L'Annex 1 de l'informe publica el llistat de les persones amb documentació pendent d'esmenar.

L'Annex 2 de l'informe publica el llistat de les persones que No han d'aportar cap tipus de documentació.

Termini per esmenar documentació i formular al·legacions: Des de la data de publicació a la pàgina web fins dia 28 de setembre de 2018 inclós.

Aquelles persones que no aportin la documentació per esmenar l'expediente es considerarà que desisteixen de la seva petició (llegir diligència).

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de la Conselleria d'Educació i Universitat (llegir diligència).