torna

Detall de la notícia

Imatge 3386490

PREMIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS 2018

PREMIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS 2018

Amb motiu de la propera celebració el mes de setembre del dia Mundial del Turisme, la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, a través de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, convoca la III edició dels guardons "Premis de Turisme de les Illes Balears 2018".

Els Premis del Turisme de les Illes Balears són unes distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions tant de persones com d'empreses o institucions públiques i privades vinculades a l'activitat turística, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

Amb l'objectiu de difondre, reconèixer i incentivar les bones pràctiques del sector en matèria de sostenibilitat, de responsabilitat social corporativa, d'igualtat de gènere, d'innovació i recerca, d'incentivació a la creació de noves experiències, i en reconeixement a l'esforç i dedicació personal o professional en favor del turisme a la nostra comunitat autònoma es considera adequat i favorable el reconeixement institucional a aquelles iniciatives, propostes i actuacions que apostin per la viabilitat, la innovació i la sostenibilitat del producte turístic de Balears, ja que tot això contribueix a reforçar la qualitat, la competitivitat, l'emprenedoria, i la capacitat d'atracció de les Illes Balears com a destinació turística i a promoure les Illes Balears tant a escala nacional com internacional.

D'acord amb el Decret 22/2017 de 13 de maig pel qual es regula la concessió dels guardons "Premis de Turisme de les Illes Balears", s'estableixen les categories següents:

•        Guardó "al coneixement i la recerca aplicats al Turisme"

•        Guardó "a la millor iniciativa de responsabilitat social"

•        Guardó "a la millor iniciativa de turisme sostenible"

•        Guardó "al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme"

•        Guardó "a l'experiència turística"

•        Guardó "a les bones pràctiques en igualtat de gènere"

El termini de presentació de candidatures finalitza el 10 de juliol de 2018, inclòs. Les sol•licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la convocatòria publicada al BOIB núm.069 de 5 de juny de 2018.