torna

Detall de la notícia

Imatge 3383765

Educació i UIB signen un Conveni per consolidar l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) amb vigència fins el proper 2022

 \ Mitjançant aquest conveni es destinen 50 mil euros anuals a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa

\ L’IRIE contractarà a dos tècnics de suport per consolidar les tasques de recerca d’aquest Institut

\ La finalitat d’aquest ajut és la de consolidar l’Institut de Recerca i Innovació Educativa 

\ El Conveni amb una durada de 5 anys tindrà vigència fins el proper 2022

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huget acompanyats del director general de Política Universitària i d’Ensenyaments Superiors, Juanjo Montaño i del director de l’IRIE, Jesús Salines;  han signat avui un Conveni de col·laboració per consolidar l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

A partir del Conveni signat avui la Conselleria d’Educació i Universitat dona una subvenció pluriennal a la Universitat de les Illes Balears de 50 mil euros anuals per tal   que l’IRIE contracti a dos tècnics de suport que duguin a terme les tasques necessàries per consolidar l’IRIE com a institut de recerca i garantir el resultat positiu de les avaluacions externes a les quals s’ha de sotmetre.

L’Acord contempla que el personal tècnic de suport contractat per la UIB amb càrrec a aquesta subvenció s’ha seleccionat mitjançant una convocatòria pública per concurs de mèrits. Amb aquesta finalitat, s’ha creat una comissió amb una representació paritària de la Conselleria d’Educació i Universitat i de la UIB. Aquesta comissió ha estat l’encarregada d’establir els perfils i els barems corresponents, així com de seleccionar els candidats.

Aquesta subvenció que el Govern de les Illes Balears concedeix a la Universitat de les Illes Balears respon a l’interès públic i social de millora de la qualitat educativa, atès que la recerca i la innovació són factors bàsics per fomentar la millora tant de la institució educativa universitària com de la no universitària.

L’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) es va crear el passat 2015 i es dedica a la investigació científica en els camps de l'educació i la formació, presta serveis de desenvolupament (transferència de coneixement) i també realitza activitats docents de tercer cicle universitari i cursos de postgrau en aquests mateixos àmbits.

El Conveni amb una durada de 5 anys tindrà vigència fins el proper 2022 i permetrà consolidar aquest Institut i dur endavant les seves funcions de recerca i innovació.