torna

Detall de la notícia

Imatge 3382922

La Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació i Universitat promouen el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears

El Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) pretén facilitar l’adopció d’hàbits de vida saludables per part de tota la comunitat educativa, personal del centre, l’alumnat i les seves famílies.

Els centres educatius promotors de la salut es caracteritzen perquè aborden la salut i el benestar de forma sistemàtica i integrada desenvolupant un model d’organització escolar participatiu, que inclou tota la comunitat educativa, i estableix vincles amb els recursos comunitaris del seu entorn.

Aquets centres incorporen intervencions de promoció i educació per a la salut en les àrees d’alimentació saludable i vida activa; benestar i salut emocional; educació afectiva i sexual; prevenció de les conductes addictives, i seguretat i prevenció de riscs.

Durant el curs 2016-2017 hi participaren 33 centres educatius, amb un total de 15.631 alumnes i 1.666 docents.
D’aquests centres, 30 són de Mallorca: 11 de Palma i 19 a la Part Forana. A Eivissa han participat 3 centres.

A la valoració que han fet els centres participants consideren que és important per convertir-se en centres promotors de salut crear i consolidar la comissió de salut, la necessitat d’implicar-hi tot el personal del centre, així com augmentar la participació de l’alumnat i de les famílies.

Amb aquest informe queda constància de la importància del model de CEPS, de l’esforç i les dificultats que suposa per als coordinadors de salut del centre educatiu i el seu equip impulsar-lo i de la necessitat de donar-los suport en la tasca d’incorporar la promoció i l’educació per a la salut en la seva activitat diària.

Correspon a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria de Salut facilitar al màxim aquesta tasca.