torna

Detall de la notícia

Imatge 3367189

Educació i Fundació Laboral de la Construcció impulsen l'FP de tècnic de construcció

A partir del curs que ve, 2018/2019, els alumnes de les Illes Balears tendran l’oportunitat de cursar el cicle mitjà d’FP de tècnic de construcció. La Conselleria d’Educació, amb la col·laboració de la Fundació Laboral de la Construcció, ha implantat aquests nous estudis, que s’impartiran a l’IES Politècnic de Palma i les pràctiques del qual es faran a les instal·lacions de la Fundació.
 
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha destacat l’aposta per la formació professional que està duent a terme el Govern i, en referència a aquest nou cicle ha indicat que “donarà la possibilitat als empresaris de poder contractar mà d’obra qualificada, una de les demandes més importants d’un sector que econòmicament té molta incidència a la nostra comunitat autònoma”. Així mateix, ha indicat que serà “molt útil per als joves, que tendran una nova oportunitat de formació i una feina assegurada al sector”. Per la seva banda, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha agraït la col·laboració tant de la Fundació Laboral de la Construcció com de l’IES Politècnic per posar en marxa aquest cicle.
 
“Els estudiants que cursin aquest cicle tenen garantit que en acabar les pràctiques trobaran feina en empreses de la construcció”, ha inidicat el president del Consell Territorial de Balears de la Fundació Laboral de la Construcció Climent Olives, qui també ha posat l’accent en la importància “d’inculcar una cultura preventiva, amb la finalitat de poder evitar els accidents laborals”. Finalment, ha destacat que, per al sector, és “molt important comptar amb mà d’obra qualificada, ja que d’ençà de la crisi s’han perdut molts professionals.
 
La presidenta Armengol i el conseller March han visitat avui les instal·lacions de la Fundació, acompanyats per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda. A l’acte, també hi han estat presents, a més de Climent Olives, el director de l’IES Politècnic, Francisco Javier Caparrós.
 
Nou cicle formatiu de grau mitjà de construcció

El nou cicle formatiu oferirà 25 places i s’impartirà en dos cursos i un total de 2.000 hores, de les quals 400 correspondran a les pràctiques. Els alumnes que s’hi matriculin adquiriran les competències per optar a sortides professionals que demana el sector, com són les de cap d’equip, picapedrer, encofrador, instal·lador de sistemes d’impermeabilització en edificis i obra civil, enrajolador o aplicador de revestiments, entre d’altres.
 
El compromís per implantar aquests estudis es plasmarà en un conveni que signaran la Conselleria Educació i la Fundació Laboral de la Construcció, segons el qual la Fundació es compromet a posar a disposició els espais i els equipaments per dur a terme les pràctiques, a més de, com a mínim, un professional expert en matèria de formació de professionals del sector de la construcció, que col·laborarà en la docència. Per la seva banda, la Conselleria dotarà el cicle formatiu del professorat necessari per impartir els ensenyaments i garantirà que aquest professorat disposi de la titulació adient.