torna

Detall de la notícia

Llistat de persones admeses i excloses al procediment de proveïment per concurs de mèrits del lloc cap de la Secció de Seguretat de la Informació i d'Assumptes Generals del FOGAIBA