torna

Detall de la notícia

Imatge 3366433

Publicades les ajudes per a desplaçaments a la península del CSD tramitades pel Govern de les Illes Balears

El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica aquest dimarts 29 de maig les dues resolucions de concessió d'ajudes del Consejo Superior de Deportes (CSD) que ha tramitat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, en concepte de desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions de les Illes Balears que competeixen en àmbit estatal a competicions no professionals, per un import total de 345.503,38 €.
 
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports col·labora en aquesta convocatòria de subvencions i ha realitzat els tràmits administratius perquè aquestes puguin arribar als beneficiaris.
 
El passat dimarts 10 d’abril es varen publicar les dues propostes de resolució d’aquests ajuts per desplaçaments a la península dels equips i esportistes de les Illes Balears, atorgats pel Consejo Superior de Deportes. Els ajuts del període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 15 de setembre de 2017 té un import de 232.293,54 €; i els del període anterior, entre l’1 d’octubre de 2015 i el 31 de desembre de 2016, ascendeix fins a 113.209,84 €.
 
Aquests ajuts són un deute amb les Balears, perquè cal destacar que el 2016 no hi va haver cap convocatòria d’ajudes als desplaçaments a la península per part del CSD. Com a conseqüència d’aquest fet, el Govern de les Illes Balears va reclamar que es compensàs aquesta falta d’ajudes de 2016 durant el 2017. Finalment el CSD ha atès aquesta reivindicació.

En tot cas, des del Govern es continuen considerant insuficients les ajudes del Govern central. De fet, el total de 345.503 €, que corresponen a dos anys, estan molt lluny dels més de dos milions d’euros cada any que es gasta el Govern de les Illes Balears en ajudar als desplaçaments (interilles i a la península). És per això que des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports es continuen reivindicant millores en les ajudes del CSD per a desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions.