torna

Detall de la notícia

Imatge 3365261

Armengol presenta ajuts de modernització industrial per un valor de 3,5 milions d'euros

"L’any passat les subvencions a empreses industrials varen tenir molt bona acollida. Aquest any refermam el compromís amb el sector: incrementam un 166% els recursos per a la modernització industrial i afegim una nova línia destinada a digitalització. Posam a l’abast ajuts per un valor de gairebé 3.470.000 d’euros que permetran una inversió aproximada de 10 milions”. La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i del director general de Política Industrial, Manuel Porras, ha fet aquest anunci en un acte celebrat a ASIMA, on s’ha presentat la nova convocatòria d’ajuts al sector. 
Es tracta de dues partides emmarcades en el Pla d’Indústria, una per import d’1.000.000 d'euros per promoure la modernització de l'estructura digital, i una altra per import de 2.470.000 euros, destinada a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat d’aquestes empreses. L’objecte és que les empreses industrials puguin avançar en competitivitat i productivitat, afavorint la innovació i el creixement empresarial
La presidenta ha posat de relleu la importància de potenciar la indústria de les Illes Balears per assolir un model econòmic més “divers, competitiu i sostenible en el temps” i ha destacat el paper del sector en el creixement econòmic i la creació d’ocupació: “la indústria ja acumula 3 anys consecutius en positiu i encadena 47 mesos creant llocs de treball. Molts d’aquests, estables i amb bons salaris: de qualitat”, ha afegit.
Armengol ha fet esment d’accions com la formació dual, l’accés a finançament a través de l’ISBA, els plans d’internacionalització i els avanços en clusterització, gràcies al “primer Pla d’Indústria que s’està executant a les Illes Balears”. També ha animat que institucions i organitzacions socials i empresarials segueixin treballant junts per aconseguir un Règim Especial de Balears que “ens permeti ser més competitius i desenvolupar-nos en les mateixes condicions que la resta”. 
D’altra banda, Negueruela ha apuntat que, “després de molts anys sense ajuts per al sector”, aquesta és la segona convocatòria de subvencions a la indústria. “Passam dels 1,3 milions d’euros de l’any passat a 3,5 milions d’euros en ajuts aquest any. A més d’incrementar els recursos, afegim una nova línia d’ajuts d’1 milió d’euros per avançar en  matèria de digitalització”, ha afegit el conseller. L’any passat, les subvencions ajudaren 82 empreses industrials de les Illes i permeteren una inversió (públicoprivada) total de 5,8 milions d’euros.
Les subvencions
Aquestes subvencions estan dirigides a micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial balear. Se subvenciona un 50% dels projectes empresarials, fins a un límit de 50.000 euros. En el cas que s’hagin de contractar empreses de consultoria per a desenvolupar aquestes inversions, l’import màxim és del 30% i fins a 6.000 euros. 
Línia de modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (1.000.000 d’euros) 
Aquesta convocatòria es duu a terme per primera vegada i està destinada a promoure inversions per modernitzar l'estructura digital de l'activitat industrial. Vol fomentar la implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (tècniques de d'informació i comunicació TIC). Permetrà l'adquisició d’actius materials i immaterials (com per exemple, adquisició de TIC o de software) associades al procés industrial, que hauran de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada.
Línia de modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2.470.000 d’euros)
Estan adreçades a la promoció del teixit industrial, al foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, així com a la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria de les Illes Balears. També mitjançant l'adquisició d'actius materials i immaterials (com per exemple, eines de disseny i innovació, de producció, i de logística i emmagatzematge).