torna

Detall de la notícia

Imatge 3363881

Noves licitacions: Educació treu a licitació obres de millora a centres educatius de les Illes Balears per més de 521 mil euros

Les obres es faran a centres de Mallorca, concretament a l’IES Damià Huguet, de Campos, a l’IES Marratxí, de Marratxí, i al CEIP Felip Bauçà, al CEIP Na caragol, d’Artà i a l’IES Aurora Picornell, de Palma


La Conselleria d’Educació i Universitat continua treballant en la millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears i acaba de publicar a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la licitació de les obres de millora a l’IES Damià Huguet, de Campos, a l’IES Marratxí, de Marratxí, i al CEIP Felip Bauçà, al CEIP Na caragol, d’Artà i a l’IES Aurora Picornell, de Palma. Aquests cinc projectes de millora surten a licitació per un total de 521.187 euros.

Projecte a l’IES Damià Huguet, de Campos

L’obra de millora a l’IES Damià Huguet, a Campos, preveu una important actuació de reforma de la coberta del centre.

L’obra surt a licitació per 141.438 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

El projecte preveu les actuacions següents:

· Reforma de les tres cobertes en forma de V de l’edifici principal

· Formació de nous pendents i una nova impermeabilització

· Reforma de la coberta del gimnàs, consistent a donar continuïtat a la coberta per recollir l’aigua a la coberta de la casa del conserge i suprimir l’actual canal de recollida d’aigua, que provoca filtracions a l’interior

· Reforma de la coberta de la casa del conserge i dels vestidors i de la coberta de la biblioteca, amb la formació d’un nou pendent i impermeabilització

Obres de millora a l’IES Marratxí

Les obres de reforma previstes a l’IES Marratxí, de Marratxí, inclouen la substitució de les lamel·les d’alumini de l’edifici. Aquestes obres surten a licitació per un import de 138.779 euros i, una vegada licitades, tindran un termini d’execució de 10 setmanes.

El projecte de reforma preveu la instal·lació de lamel·les verticals orientables com a mecanisme de protecció solar a totes les obertures corresponents a aules i despatxos de la primera planta del bloc principal del centre.

Actuació al CEIP Felip Bauçà, de Palma

L’obra de reforma al CEIP Felip Bauçà, de Palma, preveu una important actuació d’adequació del centre. L’obra surt a licitació per 107.574 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

L’actuació preveu la substitució de la fusteria, la col·locació de lamel·les i la redistribució d’aules.

Les actuacions són les següents:

·  Se substituirà la fusteria del centre que té vidre simple i la fusteria sense ruptura de pont tèrmic, concretament a una finestra de la façana sud-est i a la fusteria que dona al pati

· S’instal·laran lamel·les com a protecció solar a totes les finestres de la primera planta

· Actualment hi ha tres espais ¾l’aula terapèutica, la tutoria 3 i un magatzem¾ que comparteixen vidres de finestra. Es redistribuiran els espais per evitar aquesta situació, i també es redistribuiran les instal·lacions d’electricitat i dades

· Es retiraran la fusteria i els envans separadors actuals que distribueixen les aules de terapèutica, la de tutoria 3 i el magatzem

· Es faran actuacions consegüents a la substitució de la fusteria, la instal·lació de lamel·les, la construcció dels nous envans, la pavimentació i els acabats

Projecte de reforma al CEIP Na caragol, d’Artà

El projecte previst al CEIP Na caragol, d’Artà contempla la substitució de persianes i la col•locació de lamel•les als edificis del centre. L’obra surt a licitació per 58.573 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

La reforma compren les següents actuacions:

-  Substitució de les persianes mallorquines actuals per lamel•les metàl•liques horitzontals orientables

-  Instal•lació de lamel•les horitzontals orientables com a mecanisme de protecció solar a totes les obertures corresponents a aules i despatxos de la planta baixa i primera planta, del bloc principal del centre

-  Intervenció a les obertures de les aules a on s'adoptarà la mateixa solució

-  A la façana nord del bloc nou, es repararan les lame•les deteriorades o trencades de les obertures existents,que donen al passadís 

Supressió de barreres arquitectòniques a l’IES Aurora Picornell, de Palma

L’obra de millora de l’accessibilitat a l’IES Aurora Picornell preveu una important actuació d’adequació del centre. L’obra surt a licitació per 74.823 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

El projecte de reforma preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat amb les intervencions següents:

· Instal·lació d’un ascensor, situat al triple espai buit segons s’entra per l’accés principal, que connectarà de forma accessible la planta baixa i la planta segona que conformen l’edifici

· Millora del bany adaptat situat a la planta baixa de l’edifici. Es canviarà el sentit de l’obertura de la porta per tenir l’accessibilitat adequada, se substituiran el rentamans i les barres de l’inodor i s’hi instal·larà un timbre.

· Col·locació d’una rampa de dos trams des del porxo de la planta baixa fins al pati, de forma que es disposi d’un itinerari adaptat

· Col·locació de rampes per salvar petits desnivells a la vorera de l’entrada principal a l’edifici i a l’accés al gimnàs, per tenir els itineraris accessibles

· Millora de l’accés a l’edifici amb la col·locació d’un passamà a la rampa existent

· Reserva d’una plaça d’aparcament adaptada a l’aparcament del centre

Les cinc obres surten a licitació, conforme a la nova Llei de contractes del sector públic, a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Una vegada s’hagin publicat, totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

Aquestes actuacions, de més de 521 mil euros, són obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.