torna

Detall de la notícia

Imatge 3363645

El Govern augmenta fins a 50.000 € les subvencions per a campanyes per prevenir l'LGTBI-fòbia

El Govern, a través de la Conselleria de Presidència, dotarà enguany amb 50.000 euros la convocatòria de subvencions per a campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania amb relació a la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de l’LGTBI-fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Aquesta dotació pressupostària representa un augment de 30.000 euros respecte de l’any passat, quan per primera vegada la Direcció General de Coordinació habilità aquesta convocatòria de subvencions en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, que compleix dos anys d’ençà de la seva aprovació. Podran accedir a aquestes ajudes associacions, fundacions i qualsevol altra persona jurídica privada sense ànim de lucre que duguin a terme aquest tipus de campanyes de sensibilització i difusió del respecte a la diversitat sexual i de gènere a les Illes Balears.

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres el pagament anticipat del 100 % de les subvencions, sense justificació prèvia, que s’atorguin en el marc d’aquesta convocatòria, cosa que s’explica pel fet que les entitats sense ànim de lucre que les sol·liciten no disposen, generalment, de prou mitjans líquids o de tresoreria per atendre els pagaments de les despeses que genera la realització o el desenvolupament de les activitats subvencionables.

La primera convocatòria d’aquestes subvencions per a l’any 2017, que es va fer per un import de 20.000 euros, va permetre subvencionar els següents projectes:

-Transformant la societat, de l’entitat Chrissallys, amb activitats que es desenvoluparen en col·legis i instituts i inclogueren des de contacontes coeducatius fins al teatre dels oprimits o oprimides amb estudiants de batxillerat.

-Diversitat per dret, de Ben Amics, amb el disseny i la divulgació dels drets que es recullen en la Llei 8/2016 mitjançant l’elaboració de la guia Diversitat per dret, així com xerrades en diferents punts de les Illes.

-Píndoles contra l’LGTBI-fòbia, de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears (secció de Joventut), amb una campanya de sensibilització en línia i píndoles formatives dirigides a diferents col·lectius.