torna

Detall de la notícia

Imatge 4751260

Mapa de recursos LGTBI+ de les Illes Balears

El Mapa de recursos LGTBI+ de les Illes Balears vol contribuir a donar a conèixer els drets i apropar els Serveis a l'abast de les persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i amb característiques intersexuals que es troben en el territori de les Illes Balears.

Trobareu informació sobre quin és el procediment que s'ha de seguir en cas de patir discriminació LGTBI-fòbica o alguna agressió que pugui ser constitutiva de delicte d'odi LGTBI-fòbic.

El document, que està en format PDF disponible per a la seva descàrrega, conté un ventall de recursos específics i serveis compromesos amb la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears ja siguin serveis públics, òrgans institucionals d'àmbit estatal, autonòmic i insular, atenent a les competències de cada administració, així com les dades de contacte de les entitats LGTBI constituïdes jurídicament i en actiu que treballen en el territori de les Illes Balears.

Als annexos trobareu la normativa en matèria LGTBI a les Illes Balears, protocols i procediments d'actuació, així com un apartat amb Guies i referències bibliogràfiques, videogràfiques i documents en línia.

Dins les referències videogràfiques hem volgut destacar els vídeos realitzats per institucions de les Illes Balears amb l'objectiu de lluitar contra l'LGTBI-fòbia, com "La identitat no s'imposa" del Govern de les Illes Balears (2018) i la incorporació del vídeo "Malaltes" del Consell Insular de Formentera, que no pot deixar ningú indiferent i ens interpel·la a canviar la nostra mirada (2021).

El Mapa és un document viu que es va actualitzant periòdicament des del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat. Si trobau alguna errada o voleu que incorporem algun recurs, enviau un correu electrònic a l'adreça  serveilgtbi@dgcg.caib.es