torna

Detall de la notícia

Imatge 5607622

Mapa de recursos LGTBI+ de les Illes Balears (actualització que inclou Llei TRANS i LGTBI Estatal)

El Mapa de recursos LGTBI+ de les Illes Balears vol contribuir a donar a conèixer els drets i apropar els Serveis a l'abast de les persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (amb un desenvolupament sexual diferent -DSD-) que es troben en el territori de les Illes Balears.

Trobareu informació sobre quin és el procediment que s'ha de seguir en cas de patir discriminació LGTBI-fòbica o alguna agressió que pugui ser constitutiva de delicte d'odi LGTBI-fòbic.

El document, que està en format PDF disponible per a la seva descàrrega, conté un ventall de recursos específics, iniciatives i serveis compromesos amb la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears ja siguin serveis públics, òrgans institucionals d'àmbit estatal, autonòmic i insular, atenent a les competències de cada administració, així com les dades de contacte de les entitats LGTBI constituïdes jurídicament i en actiu que treballen en el territori de les Illes Balears.

Als annexos trobareu la normativa en matèria LGTBI estatal i de les Illes Balears, protocols i procediments d'actuació, així com un apartat amb Guies i referències bibliogràfiques, videogràfiques i altres documents en línia.

Dins les referències videogràfiques hem volgut destacar els vídeos realitzats per institucions de les Illes Balears amb l'objectiu de lluitar contra l'LGTBI-fòbia, com "La identitat no s'imposa" del Govern de les Illes Balears (2018), el vídeo "Malaltes" del Consell Insular de Formentera, que no pot deixar ningú indiferent i ens interpel·la a canviar la nostra mirada (2021), així com el vídeo realitzat des de la Direcció General de Comunicació del Govern de les Illes Balears amb la col·laboració de Ben Amics (2021) que ens recorda que la violència LGTBI-fòbica té molts d'escenaris:el carrer, l'escola, la feina i fins i tot a casa, i és fonamental denunciar-la. Vingui d'on vingui: "Què faig si patesc una agressió per LGTBI-FÒBIA?"

El Mapa és un document viu que es va actualitzant periòdicament des del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat.

Si detectau alguna errada o voleu que incorporem algun recurs, enviau un correu electrònic a l'adreça: serveilgtbi@dgcg.caib.es