torna

Detall de la notícia

Imatge 6032551

Mapa de recursos LGTBIQ+ de les Illes Balears

El Mapa de recursos LGTBIQ+ de les Illes Balears vol contribuir a donar a conèixer els drets i apropar els Serveis a l'abast de les persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (amb un desenvolupament sexual diferent -DSD-) que es troben en el territori de les Illes Balears.

Trobareu informació sobre quin és el procediment que s'ha de seguir en cas de patir discriminació LGTBI-fòbica o alguna agressió que pugui ser constitutiva de delicte d'odi LGTBI-fòbic.

El document, que està en format PDF disponible per a la seva descàrrega, conté un ventall de recursos específics, iniciatives i serveis compromesos amb la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears ja siguin serveis públics, òrgans institucionals d'àmbit estatal, autonòmic i insular, atenent a les competències de cada administració, així com les dades de contacte de les entitats LGTBIQ+ constituïdes jurídicament i en actiu que treballen en el territori de les Illes Balears.

Als annexos trobareu la normativa en matèria LGTBI estatal i normativa de les Illes Balears, protocols i procediments d'actuació, així com un apartat amb Guies i referències bibliogràfiques, videogràfiques i altres documents en línia.

Dins les referències videogràfiques hem volgut destacar els vídeos realitzats per institucions de les Illes Balears amb l'objectiu de lluitar contra l'LGTBI-fòbia, com "La identitat no s'imposa" del Govern de les Illes Balears (2018), el vídeo "Malaltes" del Consell Insular de Formentera, que no pot deixar ningú indiferent i ens interpel·la a canviar la nostra mirada (2021), així com el vídeo realitzat des del Govern de les Illes Balears amb la col·laboració i participació de Ben Amics (2021) que ens recorda que la violència LGTBI-fòbica té molts d'escenaris:el carrer, l'escola, la feina i fins i tot a casa, i és fonamental denunciar-la. Vingui d'on vingui: "Què faig si patesc una agressió per LGTBI-FÒBIA?"

El Mapa és un document viu que es va actualitzant periòdicament des del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat de la Conselleria de Famílies i Afers Socials.

Si detectau alguna errada o voleu que incorporem algun recurs, enviau un correu electrònic a l'adreça: serveilgtbi@caib.es