torna

Detall de la notícia

Prop de 7.000 persones s'han inscrit a la convocatòria de maig de les proves de català, un miler més respecte de la de 2017

Aquest 2018 s'han registrat 14.786 sol·licituds, un 26,7 % més que l'any passat; respecte de 2015, l'increment és del 215 %
Les xifres d'inscripció a les proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports segueixen a l'alça i enguany s'ha arribat a les 14.786 inscripcions, que representen un 26,7 % més que l'any passat. És més, respecte de 2015, l'increment és del 215 %, ja que en tot l'any es van registrar 4.686 inscripcions.

Avui s'ha publicat al tauler d'anuncis de les oficines de la Direcció General de Política Lingüística del carrer d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 6, 07004 Palma i a l'adreça d'Internet http://dgpoling.caib.cat la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 10 de maig de 2018 per la qual s'aprova la relació definitiva d'admesos i d'exclosos en la inscripció de les proves de maig de 2018.

En total, hi ha 6.877 persones inscrites i 11 d'excloses. En la convocatòria de maig de l'any passat hi va haver 5.740 inscripcions, la qual cosa implica que enguany s'han inscrit a les proves de certificació de coneixements de llengua catalana 1.137 persones més.

Per nivells, el B2 és el que presenta més inscripcions (2.149), seguit del C1 (1.595) i del B1 (1.551).

Així mateix, avui també s’ha publicat l’assignació d’aules, una informació que és necessari consultar abans que comencin les proves escrites. El calendari previst de les proves escrites és el següent:

17 de maig: B1
22 de maig: B2
26 de maig: C1 i C2
29 de maig: A2 i LA