torna

Detall de la notícia

Imatge 3349654

El projecte del nou CEIP de Can Picafort, pendent de la documentació que ha de presentar l'Ajuntament de Santa Margalida

En relació a les afirmacions fetes publiques en les darreres setmanes per part de l’Ajuntament de Santa Margalida sobre “una manifesta voluntat dilatòria” de la Conselleria d’Educació i Universitat en relació a la construcció del nou CEIP de Can Picafort es vol recordar que l’Ajuntament de Santa Margalida no ha aportat la documentació imprescindible per a la redacció del projecte: informe de carreteres, informe de recursos hídrics, estudi geotècnic, plànol topogràfic complet i projecte d’urbanització.
 
Aquesta manca de documentació es va comunicar a l’Ajuntament el passat 12 de febrer de 2018 per part de l’IBISEC. A més, també es va recordar al municipi que ha d’aportar l’acord de posada de disposició del solar a la Conselleria, no de cessió, ja que la titularitat del solar i del CEIP ha de ser municipal.
 
A dia d’avui l’Ajuntament no ha aportat aquesta documentació, malgrat les reiterades peticions de la Conselleria.
 
Cal recordar que aquesta documentació és imprescindible per a la redacció del projecte i es sol·licita a tots els ajuntaments. Fins ara, tots han complit amb aquestes peticions sense cap problema