torna

Detall de la notícia

Imatge 3349058

Obert el termini per inscriure's als tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts. NOVETAT - Relació de tallers confirmats

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, en el sistema educatiu de les Illes Balears és un fet habitual i en creixement continu. En aquest sentit, la necessitat d’atenció educativa a aquests alumnes ha de ser objecte de mesures i de suport per part dels poders públics per tal de fomentar la inclusió, la competència comunicativa i el coneixement de la llengua pròpia de la comunitat receptora.

Amb aquesta finalitat el Servei de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics, que depèn de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, una oferta de tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. S’hi podran inscriure també els alumnes que finalitzin aquest curs 6è de primària, encara que no tenguin complits els 12 anys.

Aquests tallers es duran a terme durant l’estiu de 2017, en concret del 2 al 27 de juliol.

Característiques dels tallers

  • Destinataris: alumnes nouvinguts o que fa poc que han arribat a l’illa, i que tenen coneixements nuls o escassos de català.
  • Termini d’inscripció: del 7 al 25 de maig.
  • Durada: 40 hores.
  • Dates: del 2 al 27 de juliol.
  • Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 h.
  • Preu dels tallers: activitat gratuïta.

Si teniu algun dubte o voleu rebre més informació, podeu contactar amb l’Institut d’Estudis Baleàrics (persona de contacte: Jaume Mas - tel: 971 17 76 04 – adreça electrònica: ensenyament@iebalearics.org).