torna

Detall de la notícia

Resolució del director gerent de l'Institut Balear de la Natura per la qual s'aprova la publicació de la baremació dels aspirants a cobrir la plaça de Capatàs/sa en Cap