torna

Detall de la notícia

Imatge 3344437

Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).

Les proves Cangur són una activitat que rep suport de la Conselleria d'Educació i Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. La Conselleria d'Educació i Universitat hi aporta un docent, que dedica 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) a la preparació i l'organització de les proves. Aquesta mesura pretén que les proves puguin desenvolupar-se correctament, atès que actualment hi participen més de 12.000 alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2018-2019 (des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019).

S'obri un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions oportunes.