torna

Detall de la notícia

Imatge 3344437

Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB

Les proves Cangur són una activitat que rep suport de la Conselleria d'Educació i Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. La Conselleria d'Educació i Universitat hi aporta un docent, que dedica 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) a la preparació i l'organització de les proves. Aquesta mesura pretén que les proves puguin desenvolupar-se correctament, atès que actualment hi participen més de 12.000 alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2018-2019 (des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019).

Aquesta convocatòria es publica al Web Educatiu de les Illes Balears (WEIB).

Termini de presentació de sol·licituds: des del 9 fins al 25 de maig de 2018.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s'han de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat. També es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.