torna

Detall de la notícia

Imatge 3342631

La Conselleria d'Esports signa un conveni de col·laboració amb les federacions per desenvolupar programes de seguiment esportiu a Menorca

La consellera Fanny Tur, juntament amb els representants de les federacions implicades, han signat el conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i les diferents federacions per a desenvolupar el programa de seguiment esportiu de cada federació a l’illa de Menorca.
 
Els programes beneficiaris d’aquest conveni són d’escacs, piragüisme, tennis taula, triatló, tennis, judo, atletisme,  ciclisme, bàsquet, voleibol i karate que es duguin a terme a Menorca durant la temporada 2017-2018.
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear, mitjançant l’àrea Escola Balear de l’Esport, i les Federacions mencionades per desenvolupar conjuntament un programa de seguiment esportiu que faciliti una millora significativa en la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes que practiquin aquests esports a Menorca.
 
Pel seguiment d’aquest conveni es constituirà una comissió de seguiment que n’haurà de valorar l’execució, resoldre’n els problemes d’interpretació i intentar conciliar les diferències que se’n puguin derivar.
 
Cal destacar el gran increment que hi ha hagut aquesta temporada en relació al pressupost previst que passa de 15.000€ de la temporada 2016-2017 a 27.500€ per a la temporada actual, amb la qual cosa, s’ha augmentat en un 83,3% el pressupost. És necessari continuar potenciant la tecnificació esportiva a l’illa de Menorca amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’esportistes menorquins que formin part dels programes de tecnificació dependents de la Fundació.