torna

Detall de la notícia

Fundació Santuari de Lluc

Benvinguts a les pàgines web de la Fundació Santuari de Lluc, on hi podreu trobar informacions del vostre interès.

La Fundació Santuari de Lluc és una fundació creada per al compliment de les finalitats culturals i religioses que es detallen resumidament:

a) Vetlar pel manteniment i la restauració necessària de les edificacions que conformen el conjunt denominat santuari de Lluc.
b) Fomentar l'ampliació del patrimoni que constitueix el santuari de Lluc.
c) Fomentar i promoure la devoció i el culte a la Mare de Déu de Lluc. Així com fomentar el coneixement, l'estudi i la investigació de la tradició, la fe mariana, la llengua i la cultura de Mallorca.
d) El foment de les activitats pròpies de l'Escolania de Lluc.

Més informació:

Edifici del santuari de Lluc
Plaça dels Pelegrins, n. 1 (Escorca)
Tel. 971 871 525