torna

Detall de la notícia

Imatge 3338450

Presentat a la comunitat educativa de l'IES Binissalem el projecte definitiu de l'ampliació del centre

Avui s’ha presentat a la comunitat educativa de l’IES Binissalem el projecte definitiu de l’ampliació del centre. La intervenció solucionarà els problemes d’espai actuals i suposarà una inversió de 2’6M. Actualment només està pendent de la concessió de la llicència d'obres per part de l’ajuntament per poder fer la licitació.
 
A la presentació han assistit el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i el gerent de l’IBISEC, Miquel Coll, juntament amb l’arquitecte Iván de la Fuente i l’arquitecte tècnic, Francisco González. 
 
Una mica d’història
L'IES Binissalem va ser creat com a un centre de 16 unitats, inicialment, per a estudis d’ESO. Posteriorment va a començar a impartir també el cicle de batxillerat i en el curs actual el centre compta amb 692 alumnes dividits en  26 grups (21 d’ESO i 5 de batxillerat).
 
L’evident sobreocupació del centre ha causat problemes de saturació. Actualment, 20 grups poden ocupar les 16 aules de l'edifici principal més les quatre modulars, però 4 grups s'han de distribuir entre les aules específiques de plàstica, una aula d'informàtica i els dos tallers quan no es fan servir per a sessions de Tecnologia.
 
Una nova distribució i més espai
L’ampliació suposarà 12 aules noves que solucionaran la saturació actual ja que permeten una ocupació total de 900 places escolars. El bloc projectat és un edifici de dues plantes, aixecades del terra, de forma que la planta baixa queda lliure configurant un porxo de tot el perímetre de l’ampliació.
 
La configuració en planta del nou bloc té dues parts clarament diferenciades, ocupant un àrea rectangular d’aproximadament 18x30 metres, s’organitzen les aules distribuïdes a ambdós costats d’un passadís central. Cada planta alberga 6 aules i un departament. Aquest cos d’aules es connecta amb l’edifici principal mitjançant una galeria de 3 metres d’ample útil i 30 metres de longitud, que assegura la connexió a cobert i climatitzada per arribar a les noves aules. El nou edifici es completa amb els dos volums de les escales d’evacuació que es situen als dos extrems del cos d’aules.
 
La tipologia segueix els criteris de la Direcció General de Planificació i Centres, anunciats per la Consellera d’Educació i Universitat en el Pla d’Infrastructures educatives, i que són els següents:

- Mínima complexitat constructiva i estructural.
- Sistema de construcció racional, en el que es donarà prioritat a l’economia de mitjans, a l’estalvi de recursos, al reciclatge i al sostenibilitat.
- Adequació plena a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques.
- Projecció dels centres escolars segons un sistema modular que sigui flexible i permeti modificacions i redistribucions interior d’espais.
- Situació del centre escolar en el solar de tal manera que contempli la possibilitat de realitzar actuacions futures.
- Adopció de solucions constructives sòlides, resistents i de qualitat que facilitin el manteniment i la conservació posteriors a fi de garantir la seva perdurabilitat.
 
El projecte s’inclou al Programa Operatiu FEDER/FSE 2014-2020 de les Illes Balears i forma part del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears .