torna

Detall de la notícia

Imatge 3338103

L'oferta de formació professional per al curs 2018-2019 compta amb 12 cicles nous i 40 professors més

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i del cap del Departament de Formació Professional, Lluc Mas, va presentar ahir, 3 de maig, l’oferta formativa de formació professional per al pròxim curs 2018-2019.

Un dels objectius destacats de l’oferta que es va presentar ahir és el de consolidar els cicles incorporats des d’inici de legislatura i continuar incorporant famílies i cicles que completin l’oferta existent. En aquest sentit, cal destacar que enguany s’incorpora una nova família a l’oferta d’FP per al curs 2018-2019, la de Química, que fins ara mai no s’havia oferit a Balears. Des del curs 2016-2017 al 2018-2019 s’hauran incorporat 45 cicles, dels quals 16 són de nova implantació.

La millora de l’oferta no és només en quantitat sinó també en qualitat. Així, els 40 professors que hi ha previst d’augment per al curs 2018-2019, a banda de cobrir la docència dels nous grups de primer i la dels grups de segon corresponents a les implantacions del curs actual, també permetran millorar el seguiment individualitzat dels projectes que segueixen els alumnes d’FP dual, continuar amb l’augment de desdoblaments i dur a terme el procés de creació de Son Llebre com a Centre de Referència Nacional, entre d’altres. En aquesta línia, també s’ha de destacar que s’ha davallat la ràtio d’FP bàsica a 18 alumnes.

Martí March va destacar la ”voluntat política d’aquest Govern de millorar l’FP tant a nivell real com d’imatge”. I va afegir que “això afecta no només l’administració, sinó també els sindicats, les empreses, els centres educatius, les famílies, els nostres alumnes i, en general, tots els ciutadans. La vida s’ha plantejar des del punt de vista de la qualificació i això és bo per a l’economia i la cohesió social”. Per la seva banda, la directora general, Maria Alorda, va fer esment a les bones xifres d’inserció laboral que té la FP i va voler agrair a totes les empreses i entitats que col·laboren per fer possible l’oferta de formació professional a les Illes.

Més de 400 cicles a totes les Illes

En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 406 cicles formatius: 88 d’FP bàsica, 192 de grau mitjà i 125 de grau superior en totes les modalitats i règims. Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020.

Del total de cicles, 12 seran de nova implantació:

  • 4 d’FP bàsica: Arts gràfiques, Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, Perruqueria i estètica i Serveis administratius.
  • 4 de grau mitjà: Construcció, Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia i Sistemes microinformàtics en xarxa.
  • 4 de grau superior: Energies renovables, Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat, Paisatgisme i medi rural i Vitivinicultura (en modalitat dual).

FP dual

Cal tenir present que del total dels cicles formatius n’hi ha una part que es fan en la modalitat d’FP dual. Es tracta d’11 cicles diferents, dels quals 6 són de grau superior (que suposen 6 grups de primer) i 5 de grau mitjà (repartits en 8 grups de primer) que actualment suposen 203 places. En el curs 2018-2019 s’afegeix una nova família professional a l’oferta d’FP dual: la d’Indústries Alimentàries, ja que l’IES Felanitx oferirà per primera vegada el cicle de grau superior de Vitivinicultura. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’FP dual s’imparteixi en cicles de 8 famílies professionals (les que ja s’ofereixen actualment són Administració i gestió, Electricitat i electrònica, Hoteleria i turisme, Informàtica i comunicacions, Transport i manteniment de vehicles, Agrària i Comerç i màrqueting).

El Centre de la Mar s’estrena com a centre integrat d’FP

El nou curs incorpora el cicle d’FP bàsica de Manteniment d’embarcacions i d’esbarjo al Centre de la Mar, convertint-se així en centre integrat de formació professional, el primer a Menorca. L’illa torna a oferir, en aquest cas a l’IES Josep Miquel i Guàrdia, el cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia, que ja no s’oferirà en alternança amb el grau superior de Dietètica, és a dir, en aquest curs 2018-2019 hi haurà un grup de 1r del grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia i un grup del grau superior de Dietètica.

Cicles de nova implantació

Una altra de les novetats a destacar és la incorporació de quatre cicles formatius que mai no s’havien oferit a Balears. D’una banda, dos cicles a l’IES Josep Maria Llompart de Palma, el d’FP bàsica d’Arts gràfiques i els de grau superior de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat. En aquest darrer cas, suposa una doble estrena ja que per primera vegada la família de Química s’incorpora a l’oferta formativa illenca. L’IES Pau Casesnoves d’Inca acollirà la tercera incorporació fins ara inèdita a Balears, el cicle de grau superior d’Energies renovables, mentre que l’IES de Felanitx estrenarà cicle i família, el de grau superior de Vitivinicultura de la família d’Indústries alimentàries.
A més, es recupera el cicle de grau mitjà de Construcció, de la família d’Edificació i obra civil a l’IES Politècnic, que s’impartirà conjuntament amb la Fundació Laboral per a la Construcció. El Politècnic també incorporarà a la seva àmplia oferta la família d’informàtica amb el cicle de Sistemes microinformàtics en xarxa, de grau mitjà.
En el cas d’Eivissa es consolida l’oferta que es va implantar l’any passat, de la qual destaca especialment la de nàutica a Can Marines. El curs vinent s’iniciaran un total de  3 grups de segon que completaran l’oferta iniciada el curs passat. Per altra part, Formentera tornarà a intentar doblar l’oferta d’FP amb el  cicle formatiu de grau mitjà de Serveis en restauració, que el curs passat es va haver de retirar per manca de matrícula.

Una oferta amb millors equipaments i amb més dotació

En el curs 2017-2018 s’han matriculat a alguna modalitat d’FP un total de 15.000 alumnes (sumant alumnes de 1r i de 2n). Això suposa que en el que duim de legislatura s’ha incrementat amb més de mil alumnes la matrícula d’FP a Balears. Per nivells hi ha matriculats 2.058 alumnes a FP bàsica, 7.470 a cicles formatius de grau mitjà i 5.472 a cicles formatius de grau superior. Es preveu que en el proper curs es mantingui aquesta proporció.

Una de les demandes més recurrents dels centres que imparteixen FP era l’increment de les despeses de funcionament destinades a material fungible, ja que les pràctiques de l’alumnat impliquen un consum considerable de productes especialitzats. L’any passat es va incrementar fins a 1.040.000 euros i en l’actual s’hi destinarà 1.740.000 euros, la qual cosa suposa un augment de quasi un 70%.

A més, pel que fa a la dotació per a equipament d’FP ha passat de 1.480.000 € per a l’any 2017 a 1.970.00€ per aquest any 2018. Aquest increment es destina a aspectes tan diversos com la compra de tractors per a la família d’Agrària, cotxes elèctrics per a la d’Automoció o ordinadors per a la d’Informàtica, entre moltes altres necessitats dels cicles formatius.

Al llarg del curs s’han mantingut reunions amb els centres educatius d’Eivissa per planificar l’oferta formativa d’FP a mig termini. S’ha acordat que es posaria la família d’Imatge i so a l’IES Quartó del Rei quan s’hagin fet les obres d’ampliació; es consolidarà l’oferta de cicles de la família Maritimopesquera a Can Marines (en el curs 2019-2020 ja s’ofertarà un grau superior) i s’oferirà algun cicle més de grau mitjà de les famílies de Sanitat i d’Imatge personal, sense descartar implantar la d’Indústries alimentàries.

Actualment encara s’està treballant per ampliar l’oferta del curs 2018-2019 amb un cicle d’estètica a Eivissa (pendent d’instal·lacions) i un de reparació d’embarcacions al Juníper Serra de Palma (pendent de publicació del currículum per part del MECD).