torna

Detall de la notícia

Imatge 3338117

L'oferta de formació professional per al curs 2018/19 compta amb 12 cicles nous i 40 professors més

 

\    Vitivinicultura i Energies renovables s’impartiran per primera vegada a Balears

\ Gairebé 2M per a equipament i més d’1,7M per a despeses de funcionament de centres d’FP

\    S’implanta un grau de la família de química i es recuperen cicles de la família de Construcció

\ 12 cicles nous de formació professional per al proper curs, 5 dels quals són de nova implantació

 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, i del cap del Departament de Formació Professional, Lluc Mas, ha presentat avui l’oferta formativa de Formació Professional per al pròxim curs 2018/19.

Un dels objectius destacats de l’oferta que s’ha presentat avui és el de consolidar els cicles incorporats des d’inici de legislatura i continuar incorporant famílies i cicles que completin l’oferta existent. En aquest sentit, cal destacar que enguany s’incorpora una nova família a l’oferta d’FP per al curs 2018/19 i la de Química que fins ara no s’havien oferit mai a Balears. Des del curs 2016/17 al 2018/19 s’hauran incorporat 45 cicles, dels quals, 16 són de nova implantació.

La millora de l’oferta no és només en quantitat sinó també en qualitat. Així, els 40 professors que hi ha previst d’augment per al curs 2018/19, a banda de cobrir la docència dels nous grups de primer i la dels grups de segon corresponents a les implantacions del curs actual, també permetran millorar el seguiment individualitzat dels projectes que segueixen els alumnes d’FP Dual, continuar amb l’augment de desdoblaments i dur a terme el procés de creació de Son Llebre com a Centre de Referència Nacional, entre d’altres. En aquesta línia, també s’ha de destacar que s’ha davallat la ràtio d’FP Bàsica a 18 alumnes.

Més de 400 cicles a totes les Illes

En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 406 cicles formatius: 88 d’FP bàsica, 192 de grau mitjà i 125 de grau superior en totes les modalitats i règims.

Del total de cicles, 12 seran de nova implantació:

  • 4 d’FP bàsica: Arts gràfiques,  Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, Perruqueria i estètica, Serveis administratius.
  • 4 de grau mitjà: Construcció, Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia,  i Sistemes microinformàtics en xarxa
  • 4 de grau superior: Energies renovables, Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat , Paisatgisme i medi rural i Vitivinicultura en modalitat dual

FP Dual

Cal tenir present que del total dels cicles formatius n’hi ha una part que es fan en la modalitat d’FP DUAL. Es tracta d’11 cicles diferents, dels quals 6 són de grau superior (que suposen 6 grups de primer) i 5 de grau mitjà (repartits en 8 grups de primer) que actualment suposen 203 places. En el curs 2018/19 s’afegeix una nova família professional a l’oferta d’FP dual: la d’Indústries Alimentàries, ja que l’IES Felanitx oferirà per primera vegada el cicle de grau superior de Vitivinicultura. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’FP Dual s’imparteixi en cicles de 8 famílies professionals (les que ja s’ofereixen actualment són Administració i gestió,  Electricitat i electrònica, Hoteleria i turisme, Informàtica i comunicacions, Transport i manteniment de vehicles, Agrària i Comerç i màrqueting).

El Centre de la Mar s’estrena com a centre integrat d’FP

El nou curs incorpora el cicle d’FP bàsica de Manteniment d’embarcacions i d’esbarjo al Centre de la Mar, convertint-se així en centre integrat de Formació Professional, el primer a Menorca. L’illa torna a oferir, en aquest cas a l’IES Josep Miquel i Guàrdia, el CFGM de Farmàcia i parafarmàcia, que ja no s’oferirà en alternança amb el GS de Dietètica, és a dir, en aquest curs 2018-19, hi haurà un grup de 1r del GM de Farmàcia i parafarmàcia i un grup del GS de Dietètica.

Cicles de nova implantació

Una altra de les novetats a destacar és la incorporació de quatre cicles formatius que mai s’havien oferit a Balears.

D’una banda dos cicles a l’IES Josep Maria Llompart de Palma, el d’FP bàsica d’Arts gràfiques i els de grau superior de Laboratori d’analisi i control de qualitat. En aquest darrer cas suposa una doble estrena ja que per primera vegada la família de Química s’incorpora a l’oferta formativa illenca.

L’IES Pau Casesnoves d’Inca acollirà la tercera incorporació fins ara inèdita a Balears, el cicle de grau superior d’Energies renovables, mentre que l’IES de Felanitx estrenarà cicle i família, el de grau superior de Vitivinicultura de la família d’Indústries alimentàries.

A més, es recupera el cicle de grau mitjà de Construcció, de la família d’Edificació i obra civil a l’IES Politècnic, que s’impartirà conjuntament amb la Fundació Laboral per a la Construcció. El Politècnic també incorporarà a la seva àmplia oferta la família d’informàtica amb el cicle de Sistemes microinformàtics en xarxa, de grau mitjà.

En el cas d’Eivissa es consolida l’oferta que es va implantar l’any passat, de la que destaca especialment la de nàutica a Can Marines. El curs vinent s’iniciaran un total de  3 grups de segon que completaran l’oferta iniciada el curs passat

Formentera tornarà a intentar doblar l’oferta d’FP amb el  CGM de Serveis en restauració, que el curs passat es va haver de retirar per manca de matrícula.

Una oferta amb millors equipaments i amb més dotació

En el curs 2017/18 s’han matriculat a alguna modalitat d’FP un total de 15.000 alumnes, (sumant alumnes de 1r i de 2n). Això suposa que en el que duim de legislatura s’ha incrementat amb més de mil alumnes la matrícula d’FP a Balears. Per nivells hi ha matriculats 2.058 alumnes a FP Bàsica, 7.470 a CFGM i 5.472 a CFGS. Es preveu que en el proper curs es mantingui aquesta proporció.

Una de les demandes més recurrents dels centres que imparteixen FP era l’increment de les despeses de funcionament destinades a material fungible, ja que les pràctiques de l’alumnat impliquen un consum considerable de productes especialitzats. L’any passat es va incrementar fins a 1.040.000 euros i en l’actual s’hi destinarà 1.740.000 euros, la qual cosa suposa un augment de quasi un 70%.

A més, pel que fa a la dotació per a equipament d’FP ha passat de 1.480.000 € per a l’any 2017 a 1.970.00€ per aquest any 2018. Aquest increment es destina a aspectes tan diversos com la compra de tractors per a la família d’Agrària, cotxes elèctrics per a la d’automoció o ordinadors per a la d’informàtica, entre moltes altres necessitats dels cicles formatius.

Oferta nova de cicles formatius per al curs 2018-2019

ILLA

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CENTRE EDUCATIU

Formentera

GM de Serveis en restauració

Hoteleria i turisme

IES Marc Ferrer

Mallorca

FPB d’Arts gràfiques

Arts gràfiques

IES Josep Maria Llompart

FPB de Perruqueria i estètica

Imatge personal

IES Puig de Sa Font

GM de Construcció

Edificació i obra civil

IES Politècnic

GM de Cures auxiliars d’infermeria

Sanitat

IES Albuhaira

GM de Farmàcia i parafarmàcia

Sanitat

IES Josep Maria Llompart

GM de Sistemes microinformàtics en xarxa

Informàtica i comunicacions

IES Politècnic

GS de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

Química

IES Josep Maria Llompart

GS d’Energies renovables

Energia i aigua

IES Pau Casesnoves

GS de Paisatgisme i medi rural

Agrària

IES Felanitx

GS de Vitivinicultura

Indústries alimentàries

IES Felanitx

Menorca

FPB de Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Transport i manteniment de vehicles

CIFP Centre de la Mar

GM de Farmàcia i parafarmàcia

Sanitat

IES Josep Miquel i guàrdia

FPB de Serveis administratius

Administració i gestió

IES Maria Àngels Cardona


Al llarg del curs s’han mantingut reunions amb els centres educatius d’Eivissa per planificar l’oferta formativa d’FP a mig termini. S’ha acordat que es posaria la família d’Imatge i So a l’IES Quartó del Rei quan s’hagin fet les obres d’ampliació; es consolidarà l’oferta de cicles de la família marítimo-pesquera a Can Marines (en el curs 2019/20 ja s’ofertarà un grau superior) i s’oferiran algun cicle més de grau mitjà de la família de Sanitat, de la d’Imatge personal i no es descarta implantar la d’Indústries alimentàries.

Actualment encara s’està treballant per ampliar l’oferta del curs 2018/19 amb un cicle d’estètica a Eivissa (pendent d’instal.lacions) i un de reparació d’embarcacions al Juníper Serra de Palma (pendent de publicació del currículum per part del MECD).

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020.