torna

Detall de la notícia

Resolució del DG proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

Resolució del director general de Mobilitat i Transports de dia 23 d’abril de 2018, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.