torna

Detall de la notícia

Imatge 3321874

Educació publica la nova convocatòria d'ajudes per a APIMA i FAPA de les Illes Balears

 

La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa acaba de publicar al BOIB (28/04/2018), la nova convocatòria d’ajudes  destinades a les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i a les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA) per un total de 300.000 euros, amb la finalitat de fomentar la participació de tota la comunitat educativa i, en general, la formació per a la participació i el suport d’iniciatives educadores que puguin dur endavant les diferents entitats associatives de pares i mares d’alumnes.

 

Aquesta convocatòria d’ajudes és de 300 mil euros, de les quals 230 mil es destinen a totes les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i 70 mil a les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA). Entre les activitats que es poden finançar amb aquests ajuts hi ha des d’accions de formació a despeses d’assegurances o de lloguer dels locals de les associacions, realitzades de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018, cobrint tot el curs escolar.

 

Les AMIPAS, amb una dotació de 230 mil euros poden obtenir a una primera fase, un màxim de 800€ per entitat depenent del número de sol·licituds presentades. Ja que per tal de respondre a totes les sol·licituds es repartiran les ajudes de manera proporcional entre les associacions que han presentat activitats correctament justificades.   

 

Les Federacions i confederacions, amb una dotació de 70 mil euros poden rebre un màxim de 2 mil euros per entitat a una primera fase, sempre tenint en compte la totalitat d’entitats presentades per tal que totes rebin una partida proporcional.  

 

Termini obert per sol·licitar les ajudes

Totes les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA) poden presentar les sol·licituds fins al proper 18 de maig. Està prevista la publicació de les llistes provisionals al mes d’octubre i el pagament d’aquestes ajudes pel mes de novembre. 

 

Cal destacar que aquestes ajudes destinades a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions varen desaparèixer el 2011 i la Conselleria les va recuperar el curs 2016-2017 amb 70.000 euros a ajudes per a FAPA, posteriorment les va aconseguir ampliar als 300.000 euros per al curs 2017-2018.  

 

El suport i la informació a les famílies dels alumnes conformen una de les prioritats de la Conselleria d’Educació i Universitat. Al llarg d’aquesta legislatura s’han dut a terme distintes actuacions com la recuperació d’aquestes ajudes destinades a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions de pares i mares a fi d’ajudar-les a desenvolupar les seves funcions. Així com la creació de la Mesa  Mares i Pares, les recentment inaugurades reunions amb els representants de les AMIPAS a totes les illes o la nova funcionalitat del GESTIB; al que ja és possible accedir des del mòbil, la tauleta o l’ordinador per poder consultar les notes d’avaluació dels fills i rebre el butlletins via telemàtica, rebre comunicacions del centre o consultar l’horari escolar de les classes dels fills i les matèries impartides, entre d’altres.

Aquí podeu accedir al tràmit.