torna

Detall de la notícia

Imatge 3320571

Llista definitiva dels Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, convocatòria abril 2018

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es reconeix la condició d'esportiste d'alt nivell de les Illes Balears. Publicada el 26 d'abril de 2018 BOIB número 51.