torna

Detall de la notícia

Imatge 3320251

Educació ha reunit avui a les institucions implicades en l'educació 0-3 anys per a tractar la proposta de Pla d'Actuació en aquesta matèria

El Govern, en el que es duu de legislatura, ha invertit més de 5 milions d’euros  en ajuts per a la xarxa d’escoles públiques i el Ministeri no hi ha dedicar cap recurs
Es preveu que el mes de maig en el si de la Conferència de Presidents s’impulsi la comissió tècnica per elaborar el document marc sobre atenció als infants de 0-3 anys

La Conselleria d’Educació i Universitat ha reunit avui als representants de les institucions implicades en l’educació 0-3 anys. L’acte ha comptat amb la presència de Martí March, conseller d’Educació i Universitat i Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació. Des dels consells insulars han participat  Francesc Miralles (Mallorca), David Ribas (Eivissa), Susana Labrador (Formentera) i Miquel Àngel Maria (Menorca). També han assistit la delegada del Govern a Balears, Maria Salom i el cap de l’Alta Inspecció, Manuel Blanco, a més, de Neus Serra de la Federació d’Entitats Locals (FELIB) i de Susana Moll, de l’Ajuntament de Palma.

L’objectiu de la trobada és el de posar les bases polítiques per dur a terme proposta del Pla d’Actuació sobre l’Educació 0-3 anys. Tal i com es va comprometre el Govern de les Illes Balears a varies reunions prèvies amb el col·lectiu 0-3 anys, , s’havien de convocar dues reunions: la primera, de caire educatiu, va tenir lloc el passat dilluns 16 d’abril al Consolat de Mar, i la segona, de caràcter institucional, és la que avui s’ha celebrat. Cal tenir present que la legislació actual estableix que les competències en matèria de 0-3 anys corresponen a les administracions sense especificar i això vol dir que hi tenen a dir tant les de caràcter local com les insulars, autonòmiques i estatals, d’aquí la necessitat d’aquesta trobada per a que totes elles manifestin el seu parer sobre la seva participació en l’atenció als infants menors de tres anys.

En acabar la reunió Martí March ha manifestat la seva satisfacció per la unanimitat de tots els assistents en tirar endavant un Pla de 0-3 anys. "L’objectiu avui era posar a l’abast de les famílies el nombre adequat de places per escolaritzar els infants de 0-3 anys. Sempre tenint en compte que es tracta d’una previsió a mig i llarg termini, perquè aquest nivell educatiu, per les seves característiques, suposa una inversió molt alta. L’important de la reunió d'avui”, ha destacat el conseller “era posar fil a l’agulla i que totes les institucions implicades, ja sigui a nivell estatal, autonòmic, insular o municipal s'han posat d’acord en tirar endavant aquest pla. Això és el que s’ha decidit avui i que cal posar en valor". A la reunió s'ha decidit sol·licitar la incorporació de la FELIB, de l'Ajuntament de Palma i de la Delegació de Govern a la comissió tècnica que ha d'elaborar el Pla.

Una vegada celebrada aquesta reunió d’avui, la següent passa es convocar la Conferència de Presidents, prevista pel proper mes de maig, a la que s’impulsarà una comissió tècnica de treball que elabori un document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels infants menors de tres anys, en compliment  del contingut expressat en la Proposició no de llei aprovada el 26 de febrer de 2018 al Parlament de les Illes Balears.

La comissió preveu elaborar una proposta en un termini de 5 mesos que inclogui, entre d’altres aspectes, una diagnosi i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a infants menors de tres anys, unes orientacions bàsiques per a totes les administracions, i un catàleg de propostes i serveis. El document marc amb aquestes consideracions serà remès al Govern i als consells insulars perquè el desenvolupin.

Una etapa educativa
Des d’inici de legislatura el Govern de les Illes Balears ha manifestat la seva aposta per a l’educació de 0-3 anys. Aquest suport es fa evident en la recuperació dels ajuts a les escoletes amb unitats reconegudes que han suposat des de 2015 fins ara una inversió de 5.287.950 euros. Cal tenir present que actualment no es rep cap aportació del Ministeri des de 2013 mentre que del 2009 al 2012, en el marc del Pla Educa3 es varen invertir 13.860.298 euros.

Actualment a Balears hi ha 31.819 infants menors de tres anys (24.869 a Mallorca, 4.368 a Eivissa, 346 a Formentera i 2.236 a Menorca). D’aquests infants, 9.826 estan escolaritzats (7.455 a Mallorca, 811 a Eivissa, 143 a Formentera i 1.417 a Menorca).