torna

Detall de la notícia

Imatge 3319415

Educació treu a licitació obres de millora a centres educatius de les Illes Balears per un import de més de 2'4 milions d'euros

\Les obres es faran a l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca i a l’IES Llucmajor

\Per primera vegada i conforme a la nova Llei de Contractes del Sector Públic, surten a licitació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

La Conselleria d’Educació i Universitat continua treballant en la millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears i acaba de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, la licitació de les obres de millora de l’IES Llucmajor i l’ampliació de l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca. Aquest dos projectes de millora surten a licitació per un total de 2.439.445€.

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques a l’IES Llucmajor

L’obra de millora de l’accessibilitat a l’IES Llucmajor  preveu una important actuació d’adequació del centre. L’obra surt a licitació per 120.217 euros i té un termini d’execució de 4 mesos.

El projecte de reforma preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat amb les intervencions següents:

- Col·locació d’un ascensor a l’edifici

- Adaptació d’un bany al Bloc A

- Millora de l’accés des de el carrer al centre

- Actuació a les rampes exteriors per accedir als blocs B, C i E de l’edifici

- Col·locació d’un salva escales en el bloc C  

- Reforma del bany ubicat al bloc C perquè sigui adaptat

Ampliació de l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca

Les obres d’ampliació previstes a l’IES Berenguer d’Anoia a Inca contemplen la construcció d’un annex a l’actual edifici principal del centre per un import de 2.319.228€ euros i  una vegada licitades, tindran  un termini d’execució de 12 mesos. 

L’important projecte de reforma preveu l’edificació d’un volum annexat a l'edifici central on es construiran 11 noves aules, a més d’una nova escala, un ascensor, així com zones de bany a cada una de les plantes.

El projecte d’ampliació permetrà també retirar les 3 aules modulars que hi ha actualment al centre i donar resposta a les necessitats d'escolarització en els nivells educatius de secundària.

Les previsions apunten a que una vegada licitades, les obres podrien començar dins el darrer trimestre de 2018 i estar finalitzades per l’any 2019.

Les dues obres surten a licitació per primera vegada i conforme a la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Una vegada s’han publicat totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

Aquestes actuacions de més de 2’4 milions d’euros són obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.