torna

Detall de la notícia

Imatge 3314672

Programa d'experiència formativa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana" per al curs 2018-2019. NOVETAT - Llista definitiva de centres seleccionats

En el BOIB núm. 48, de 19 d’abril, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’11 d’abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2018-2019.

Els objectius del programa són els següents:

  • Desenvolupar les competències lingüístiques en català.
  • Impulsar intercanvis entre centres de diferents territoris de parla catalana.
  • Aprofundir en el coneixement de les característiques dialectals de la llengua catalana de l’entorn proper, així com descobrir els trets específics d’un altre territori de parla catalana.
  • Generar processos d’aprenentatge significatiu sobre aspectes relacionats amb l’espai geogràfic, històric, natural, cultural i literari d’ambdues zones dialectals.
  • Conscienciar sobre la importància de conèixer i preservar les diferències dialectals dins la unitat lingüística de la llengua catalana.
  • Afavorir una experiència de coneixement i convivència amb l’alumnat d’un altre centre.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 15 de juny de 2018.

Publicada l'acta de sessió de la comissió de valoració de les sol·licituds  de participació al programa d'experiència formativa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana" per al curs 2018-2019.


El 20 de setembre s’obre el període d’inscripció a la formació: Programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana”, d’acord amb la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat del dia 11 d’abril de 2018.
L’organització d’aquesta formació és un dels principals compromisos adquirits pel Servei de Normalització Lingüística i Formació amb els docents que participen en el programa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana”.


Els destinataris són els docents d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dels centres que participen en el Programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius de territoris de parla catalana”, per al curs 2018-2019.


Termini d’inscripció: la inscripció es realitzarà mitjançant el Portal del personal de dia 20 a dia 30 de setembre de 2018.