torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'elaboració del Pla de Gestió Natura 2000 de sa Dragonera i Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de sa Dragonera

El Govern de les Illes Balears du a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania amb caràcter previ a la redacció del text  per a que les persones i organitzacions mes representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i realitzar aportacions

Amb la finalitat de permetre que es facin aportacions, aquí podran trobar informació sobre:

a)      Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b)     La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c)      Objectius de la norma.

d)     Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Per a més informació, consulteu el document adjunt  Memòria consulta prèvia.

D’aquesta manera, abans de la redacció del projecte d’elaboració del Pla de Gestió Natura 2000 de sa Dragonera i Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de sa Dragonera, podeu realitzar les aportacions que considereu adequades sobre aquestes qüestions mitjançant el Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant sobre aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquet Portal.

Sempre que les aportacions presentades a traves de la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les realitza, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que , si procedeix, l’inicií.