torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret pel qual es regulen determinats aspectes relacionats amb una alimentació saludable basada en la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, du a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania abans de la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b) La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual es regulen determinats aspectes relacionats amb una alimentació saludable basada en la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris, podeu fer les aportacions que considereu oportunes sobre aquestes qüestions a través del portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç  en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit adreçat a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut (c. de Jesús, 38 A, 07010 de Palma), en el mateix termini.